Akademisk Frihet

Skärpning medicinska fakulteten

Posted in Forskings- och högskolepolitik, Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 11 juni 2009

I högre utbildning ska genusperspektiv ingå som ett naturligt inslag i undervisningen. Det står bl.a. i Uppsala universitets jämställdhetsplan och i flera andra styrande dokument. För utbildningar inom medicin och farmaci kan det exempelvis röra sig om att uppmärksamma och ifrågasätta normen för diagnoser och för utformning av testgrupper vid framtagning av läkemedel. Uppsala studentkår gjorde i april i år en enkätundersökning bland studenterna på medicinska och farmaceutiska fakulteterna. De första resultaten publicerades i ett pressmeddelande idag och resultaten är inte särskilt positiva.

Kåren skriver i pressmeddelandet hur undersökningen har gått till:
”För undersökningen använde Uppsala studentkår ett mätredskap kallat Genustrappan, som tagits fram av Karolinska institutet, och som har en skala som går från –2, stereotypförstärkande, till +3, jämställdhetsmedveten. Vid utvärderingar av utbildningarna på KI är lägsta acceptabla nivån +2. Det var en nivå ingen av de undersökta utbildningarna vid medicinska och farmaceutiska fakulteterna nådde upp till.”

cover_nature

Detta är inte bara ett problem på medicinska fakulteten. Så sent som för tre dagar sedan (8 juni 2009) rapporterade Nature om en undersökning gjord av Reshma Jagsi, onkolog vid University of Michigan Medical School, som visar en kraftig underrepresentation av kvinnor i cancerstudier. Detta är speciellt allvarligt eftersom det finns skillnader mellan hur män och kvinnor svarar på anti-cancer behandling, exempelvis vid behandling med erlotinib (Tarceva). Genusperspektiv i undervisningen kan kanske på sikt råda bot på detta.

Att låta undervisningen genomsyras av genusperspektiv handlar inte om att politisera utbildningen utan är ett sätt att ge studenter ytterligare ett verktyg för kritisk granskning. Kan man lyckas med detta på Karolinska Institutet så kan vi på medicinska fakulteten i Uppsala också göra det.

Hela kårens rapport ska enligt pressmeddelandet snart finnas på kårens hemsida www.uppsalastudentkar.nu. Natureartikeln kan läsas på www.nature.com/news.

Källa: Nature och Uppsala studentkår

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Gabriella said, on 12 juni 2009 at 15:12

    You go girl!

  2. […] måste ha ett stort kontaktnät vilket ofta missgynnar unga kvinnliga forskare. (Som jag tidigare skrivit är just jämställdhetsarbetet på min fakultet är något som kan […]

  3. […] dessa frågor. Det här gäller inte bara på forskarnivå. Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om en undersökning som Uppsala studentkår gjort av grundutbildningarna vid medicinska fakulteten […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: