Akademisk Frihet

Tamiflu – miljöfarligt och snart verkningslöst?

Posted in Forskning, Svininfluensan A(H1N1), Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 09 juli 2009

Oseltamivir, mer känt som Tamiflu, har under senare år seglat upp som en viktig del i beredskapen mot nya influensapandemier. Tamiflu är ett av få antivirala läkemedel och allmänt betraktad som den viktigaste av dessa. Nyligen har det visats att den aktiva metaboliten av Tamiflu, (enkelt uttryckt den ”del” av läkemedlet som ger antiviruseffekten), oseltamivir karboxylat (OC) inte snabbt bryts ner eller tas om hand i reningsverk utan passerar ut i omgivande vatten. Att ett ämne varken kan tas omhand i reningsverk eller bryts ner är i sig oroväckande. Vad det nu verkar som är att OC endast bryts ner av mikroorganismer i bottensediment vilket alltså ökar risken för att OC finns kvar i naturen under långtid. Nyligen publicerade Söderström et al. fler oroväckande resultat i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.

tamiflu2

Det land som flitigast använder Tamiflu är Japan där det används för att behandla den årliga influensan. Roche, som är det företag som tillverkar Tamiflu, uppskattar att mellan 6 och 16 miljoner japaner behandlades med Tamiflu under influensasäsongen 2004/2005. Söderström et al. mätte hur mycket OC som fanns i vattenprover från flodsystemet Yodo som ligger i närheten av Kyoto och Osaka före och efter en influensa period. Man fann att efter influensaperioden så hittade man klart detekterbara nivåer av OC (2 – 58 ng/L) i vattenmiljön. Studien visar alltså att man för första gången har kunnat påvisa mätbara mängder av den aktiva metaboliten av Tamiflu ute i naturen.

En flitig användning av Tamiflu (t.ex. under en pandemi) kan ha ekotoxikologiska (miljöfarliga) effekter vilket har visats av Singer et al. men det riktigt allvarliga är att Tamiflu nu riskerar att bli verkningslöst. Den biologiskt aktiva substansen passerar alltså reningsverk och ut i omgivande vatten där den kan påverka naturligt cirkulerande influensavirus med resistensutveckling som följd. Söderström et al. visar i sin publikation att de nivåer man uppmätt mycket väl kan trigga resistensutveckling hos virus. Kort sammanfattat, i värsta fall kan alltså vårt främsta antivirala läkemedel eventuellt vara betydligt mindre verkningsfullt vid nästa pandemi. Det är oroväckande men man får inte glömma bort att detta inte har något med vaccin att göra. Effektiva vacciner kan fortfarande produceras och har egentligen ingenting med Tamiflu att göra.

artikel

Resistensproblematiken är inte bara en hypotes. I ett mejl som spridits på medicinska fakulteten här i Uppsala författat av en professor inom området så kan man bland annat läsa:
”För er upplysning, man har nyligen funnit enstaka isolat av Mexikoinflunsan, Svininfluensan, den nya influensan H1N1 eller vad den nu skall kallas, som är tamifluresistenta. Nu handlar det om bakgrundstryck av Tamiflu i befolkningen och de darwinistika principerna.”

Artikeln av Söderström et al. kan läsas här.

Källor: 1) Singer et al. Potential risks associated with the proposed widespread use of Tamiflu. Environ Health Perspect. 2007 Jan;115(1):102-6., 2) Singer et al. Reassessing the risks of Tamiflu use during a pandemic to the Lower Colorado River. Environ Health Perspect. 2008 Jul;116(7):A285-A286. 3) Söderström et al. Detection of the antiviral drug oseltamivir in aquatic environments. PLoS One. 2009 Jun 26;4(6):e6064.

Bonus information: Oseltamivir karboxylat (OC) ”riktiga” kemiska namn är: (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic acid.

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Josef Boberg said, on 09 juli 2009 at 12:38

    Skolmedicinen fungerar ju LÅNGSIKTIGT som den fungerar, tyvärr tyvärr… 😥

  2. […] juni De första Tamiflu resistenta isolaten av H1N1 rapporteras från Danmark. Läs tidigare blogginlägg. Tre dagar senare rapporteras samma sak från […]

  3. […] är det då som är så oroande med H1N1? Dessutom finns, som jag tidigare skrivit om, risken för resistens mot antivirala läkemedel så som Tamiflu. Det har redan rapporterats om […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: