Akademisk Frihet

Regeringen hotar den akademiska friheten – om debattartikeln i DN

Posted in Forskings- och högskolepolitik by Akademisk Frihet on 26 augusti 2009

Igår tisdag 25 augusti skrev flera forskare på Dagens Nyheters (DN) debattsida att ”nya ministern hotar svensk grundforskning”. Enligt min mening gällde det även förre högskole- och forskningsministern Lars Leijonborg. En bättre rubrik hade varit ”regeringen politiserar forskningen och motarbetar forskarna” eller kort och gott ”regeringen hotar den akademiska friheten”.

I artikeln kritiserar flera forskare från olika ämnesområden regeringens planer på att omorganisera Vetenskapsrådet (VR) som fördelar forskningsanslag. Antalet forskare i VR:s styrelse och olika ämnesråd och kommittéer föreslås minskas vilket ökar risken för politisk styrning och försvårar kvalitetsbedömningen av ansökningarna. I takt med att regeringen politiserat tilldelningen av forskningsmedel genom t.ex. de strategiska satsningarna och Linnéstöden kan nu regeringen själva peka ut vilka forskningsområden som ska prioriteras. Regeringen kan nu själva bestämma hur hela 40 % av ökningen av de forskningsmedel man utlovade i forskningspropositionen ska användas. Jag tycker att det är rimligt att en del av forskningsanslagen kan vara föremål för politiska prioriteringar, det är ju trots allt skattepengar, men detta är på tok för mycket och är inget annat än ett paradigmskifte som hotar den fria grundforskningen. Dessutom är det bara forskare inom det aktuella ämnesområdet som kan göra en bra kvalitetsbedömning av forskningsprojekten. Jag håller till fullo med författarna av debattartikeln när de skriver:

”Vi är övertygade om att förslaget leder till ökad politisk styrning, minskat forskarinflytande och urholkning av svensk grundforskning. En forskning som är av fundamental betydelse för både Sveriges vetenskapliga position i världen och för framtida innovationer och industriell utveckling i Sverige. Tänk om, Tobias Krantz!”

Idag onsdag 26 augusti kommenteras också debattartikeln på DN:s ledarsida. DN:s ledarskribent rycker föga förvånande genast ut till forskningsministerns försvar och förvarar minskningen av kompetenta forskare i VR:s styrelse och organ. Vad DN inte inser är att forskningen idag är oerhört specialiserad och forskningsfronten är därför känd av endast ett fåtal. Detta gör att de föreslagna förändringarna minskar möjligheten till en bra kvalitetsbedömning av dessa stora, numera också politiserade, utlysningar av forskningsmedel. Systemet missgynnar alltså inte bara grundforskningen utan även spetsforskningen. Alla förlorar på den här forskningspolitiken.

Mellan raderna läser man också att såväl DN:s ledarsida som regeringen anser att den s.k. autonomiutredningen är lösningen på alla problem och bara den antas i riksdagen så är den akademiska friheten säkrad och forskningspropositionens politisering är inget problem. I själva verket riskerar det att bli raka motsatsen. Själva autonomiutredningen är ganska ospecifik och det är lite svårt att avgöra exakt vad den konkret kommer att innebära. Vissa saker är bra men på det hela taget ger utredningens förslag universitetsledningar mer makt, frihet och pengar på bekostnad av forskare, universitetsanställda och studentinflytande. Denna trend har redan börjat i och med forskningspropositionens strategiska satsningar som gör att allt fler forskningsansökningar nu måste gå genom fakulteten centralt och i vissa fall t.o.m. genom universitetsledningen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att regeringen talar med kluven tunga. I den offentliga debatten talar man sig varm för akademisk frihet och forskarnas integritet men i själva verket fattar man hela tiden beslut som går i rakt motsatt riktning.

Läs gärna mina tidigare inlägg om tilldelningen av forskningsmedel, vad forskningsminister Tobias Krantz borde göra, arvet efter Lars Leijonborg och mina kommentarer om Krantz debattartikel ang. VR:s sammansättning.

Rektorn för Stockholms universitet, Kåre Bremer, kommenterar förslaget i ett intressant inlägg. Även bloggaren Den Fysiska Verkligheten har skrivit ett läsvärt inlägg om debattartikeln.

8 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] gärna även bloggaren Akademisk frihets, Rektor vid Stockholms universitets samt DN:s ledarsidas kommentarer till debattartikeln. […]

 2. Doktoranden said, on 26 augusti 2009 at 13:08

  Att politiskt inflytande hotar den akademiska grundforskningens frihet är en självklarhet. Även på en personlig nivå har detta märkts av då vissa akademiska forskningsmedel nu har en helt annan ansökningsprocess än de tidigare haft där meritvärdering och patientnytta har en helt annan impact än det tidigare haft. Nu är inte det till någon negativ favör för min egna del eller för den forskning som min institution bedriver, men jag finner det ändå synd att det ska bedrivas på det sätt det nu gör. Det främjar inte mångsidigheten inom den akademiska grundforskningen. Snarare tvärtom. Spjutspetskompetetens i all ära, men det är alldeles för lätt att glömma bort den viktiga aspekten och potentialen som finns genom att det existerar en bredd inom forskningsfälten, även ur den gränsöverskridande aspekten.

 3. akademiskfrihet said, on 26 augusti 2009 at 13:37

  Håller med. Utan en bred, fri och tvärvetenskaplig grundforskning blir det bra mycket svårare att få fram spjutspetskompetens. Jag tror inte att man ska låsa sig vid att man måste satsa på det ena eller det andra. De är ju båda förutsättningar för varandra.

 4. […] fler högskoleutbildade inte färre. Läs gärna mina tidigare inlägg om kvaliteten i högskolan, akademisk frihet, tilldelningen av forskningsmedel och vad forskningsminister Tobias Krantz borde göra för att […]

 5. […] tilldelningssystemet av forskningsmedel i Sverige borde fokusera mer på. Läs gärna mitt tidigare blogginlägg om saken. Återstår att se om trenden håller i sig imorgon då det är dags för fysikpriset att […]

 6. […] tilldelningen av forskningsmedel påverkar forskningen, så som inlägget om grundforskning och den akademiska friheten inte är lika lästa. leave a comment « […]

 7. […] för politisk styrning och försvårar kvalitetsbedömningen av ansökningarna. Läs mer om detta här. (Det ska dock sägas att Krantz tagit tillbaka de allra värsta […]

 8. […] strategiska program och mindre fokus på den grundläggande forskningen. Jag har tidigare kommenterat detta när förslaget till ny instruktion uppmärksammades i media. Läs gärna även mitt tidigare […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: