Akademisk Frihet

Världsledande nutritionsforskare sågar Annika Dahlqvists LCHF-diet

Posted in Folkbildning, Forskning, LCHF-dieten by Akademisk Frihet on 04 september 2009

Den kontroversiella läkaren Annika Dahlqvists och hennes LCHF diet har haft stor framgång och fått mycket uppmärksamhet i Sverige. Dahlqvists senaste utspel om att LCHF-diet också skulle skydda mot svininfluensan A(H1N1) och cancer har prytt löpsedlar och första sidor. Nu har Dahlqvist t.o.m. hamnat i den världsledande vetenskapliga tidskriften The Lancets senaste nummer. Inte för att hennes idéer nu kan backas upp med vetenskapliga studier utan för att de ansedda nutritionsforskarna Jim Mann och Edwin R Nye varnar för hennes diet under rubriken ”Fad diets in Sweden, of all places”. Mann och Nye skriver bland annat:

“Despite the National Food Administration of Sweden having published a list of 72 articles which suggest that high-fat diets are detrimental compared with eight articles suggesting that they are not enthusiasm for high-fat diets persists. One of Dahlqvist’s popular books on the subject of high-fat diets has been number one on the non-fiction bestseller list in Sweden.”

fett

Resten av världen förundras över Dahlqvist och medias okritiska hållning till henne. The Lancet skriver:

“In the meantime, misguided enthusiasm and reporting appear to have triumphed over expert opinion. Aftonbladet, an evening tabloid and the country’s largest newspaper, has published details of the “high fat/low carbohydrate principle”. Most recently an anonymous open letter, quoting Dahlqvist’s blog, to all schools, preschools, and daycare centres in the country has advocated this dietary approach to “save our childrens’ brains.”

Professor Mann menar också att LCHF-dieten riskerar att skada folkhälsan och hänvisar till forskning som visar att LCHF-dieten kan orsaka hjärtkärlsjukdomar varav den senaste av dessa studier kom för några veckor sedan. Annika Dahlqvist intar dock samma kvasivetenskapliga hållning som tidigare när hon hävdar att dieten skyddar mot A(H1N1) och cancer och avfärdar kritiken i Dagens Nyheter med orden:

”Jim Mann är den som är brottslingen här. Det är hans råd om att vi ska äta kolhydrater som gör oss sjuka”.

Dahlqvist vet tydligen alltid bäst. Att ledande cancerforskare sågar hennes påståenden om att ”äter man en riktig kost får man inte cancer” spelar ingen roll. Att virologer och infektionsläkare menar att hennes påstående att LCHF-dieten skyddar mot A(H1N1) är så galet att det knappt går att ta på allvar spelar ingen roll. Och nu när de ansedda nutritionsforskarna Jim Mann och Edwin R Nye varnar för hennes diet så spelar det heller ingen roll för det är ju ”Jim Mann är den som är brottslingen här”. Vad ska man säga?

Artikeln i The Lancet kan läsas här.

Källa: The Lancet Vol. 374, Issue 9692, 5 September 2009, Pages 767-769 och Dagens Nyheter.

14 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Doktoranden said, on 04 september 2009 at 10:32

  Man borde avlegitimera henne eftersom hon inte följer normal medicinsk praxis och i det långa loppet kan bidra till ökad sjukdomsfrekvens. Det torde reducera hennes möjlighet till generellt negativ samhällspåverkan.

  • Doktor med Hatt said, on 06 september 2009 at 08:53

   De 72 artiklarnas legitimitet för livsmedelsverkets hypotes om det farliga mättade fett gicks i vår igenom av ett antal kunning forskare och fann att endast fåtal referenser stödde detta. Flera var direkt felaktiga eller motstridiga.. Detta i dagens medicin, har ni missat det?

   Livsmedelsverk gick inte svaromål på de den direkta kritiken! Oanständigt av ett statligt verk. Hade ni som doktorander fått en hypotes så hårt sågade hade och inte svarat hade ni sannolikt undersökts för forskningsfusk!

   Dessutom om du gjorde sökningar på Medline skulle ni se att de fanns många tiotals artiklar som stödjer effektivieten av lågkolhydratdieter. Eventuellla ökningar cancer fall måste ställas mot biverkningar av övervikt. Den tradtionella vården av dessa är bedrövlig när det gäller att komma åt grundfelet nämligen en för hög fettinlagring av sockret i blodet.

   Sen att man absolut inte bör dra några slutsatser att en kost är bättre än andra för att motverka svininfluensa är en annan sak!

   Men jag anser nog att Dahlqvist har rätt på många punkter när det gäller kost och jag var väldigt skeptisk men när jag hade läst några hundra abstracts samt böcker insåg jag hur skakiga kostråden faktisk är.

   • akademiskfrihet said, on 07 september 2009 at 08:39

    @ Doktor med Hatt:

    Jag tror att du blandar ihop äpplen och päron när det gäller kostråden och LCHF-dieten. Så som jag tolkar ditt inlägg menar du att LCHF-dieten är mycket effektivare när det gäller viktminskning och att viktminskningen i sig är mer fördelaktig för hälsan än den ökade risken för hjärtkärlsjukdom.

    Jag håller med dig om att om man är överviktig är alla sätt att gå ner i vikt bra. Jag har inga problem med att man under en kortare tid använder LCHF-dieten för att gå ner i vikt. Om den sedan är det bästa sättet att gå ner i vikt är vetenskapligt sett inte klarlagt. Precis som du skriver finns det studier som talar både för och emot detta. Det som är slående med alla dessa studier är dock att det framför allt är det totala kaloriintaget som är det väsentliga, oavsett diet.

    Livsmedelsverkets kostråd är inte gjorda för att gå ner i vikt. Dom är inte gjorda för diabetiker. Kostråden är rekommendationer för en normalviktig person och kan ätas hela livet. Det finns inte resurser hos Livsmedelsverket att göra mer specialiserade grupper. Som jag har förstått saken skulle verket inte ha något emot att göra rekommendationer för viktminskning också men det finns inge pengar nog för detta. Att jämföra kostråden med LCHF-dieten på det sätt som du gör är därför inte relevant.
    Att använda LCHF-dieten för att gå ner i vikt och sedan gå över till en mer blandad diet har jag inget att invända mot. Mina invändningar gäller att Annika Dahlqvist okritiskt rekommenderar LCHF-dieten som en livstidsdiet för alla oavsett om man är överviktig, normalviktig eller har en metabolsjukdom så som diabetes. Det är inte rimligt att alla dessa grupper mår bäst av samma diet. Det är detta kritiken i inläggen handlar om. När det gäller LCHF-dieten som livstidsdiet har inte bara Livsmedelsverket denna hypotes utan i stort sett alla forskare och myndigheter instämmer i att det inte finns några belägg för att LCHF-dieten skulle vara bäst, snarare tvärt om. Och som sagt det gäller inte tillfälligt diet för att minska vikten utan långsiktiga effekter. Jag antar att Livsmedelsverket inte svarade på kritiken eftersom kritiken var missriktat då den gällde just viktminskning och inte något annat.

    Jag ville också sätta fokus på hur Dahlqvist bemöter vetenskaplig kritik. Det är inte rimligt att försvara sig med frasen ”Jim Mann är den som är brottslingen här”. Och lägger man därtill hennes uttalande om cancer och svininfluensa menar jag att Dahlqvist gått för långt. Det handlar snarare om uppmärksamhet än att konstruktivt bemöta kritiken.

    Som sammanfattning kan man säga att Dahlqvist idéer är intressanta när det gäller viktminskning med LCHF-dieten, mycket tveksamma när det gäller att rekommendera LCHF-dieten till ALLA under HELA livet och tokiga när det gäller cancer och svininfluensa.

 2. Pellefant said, on 13 september 2009 at 23:34

  Första halvan av mitt inlägg behandlar kostråden generellt och andra halvan viktnedgång.

  Kostråden grundval är skräcken för det mättade fettet. Den skräcken är ovetenskaplig enligt min menning.

  Återigen har du läst Dagens medicin om de 72 ariklarna?
  http://www.dagensmedicin.se/asikter/debatt/2009/04/08/livsmedelsverket-bor-omede/index.xml
  http://edit.dagensmedicin.se/asikter/debatt/2009/09/09/den-enda-mojliga-slutsatse/index.xml

  Det är en av Manns referenser alltså listan på 72 artiklar.

  Med 40% av befolkning överviktig så kan man fundera varför, vart gick det fel?

  Problemmet med att säga att det är totala energi intaget som endast har betydelse för viktnedgång är ju att energi in och energi förbrukad i kroppen är inte oberoende. INTE Oberoende! Det visade ju tex den Svenska SuperSizeMe studien.

 3. Svartskägg said, on 22 september 2009 at 14:16

  Vem betalar för de värlsledande forskarnas forskning? Antagligen några multijättar som producerar skräp.

  ”Livsmedelsverkets kostråd är inte gjorda för att gå ner i vikt. Dom är inte gjorda för diabetiker.” 60% av energin skall komma från bröd säger dessa byråkrater. 60% av energin från kolhydrater för folk med icke fungerande blodsocker???!!! Anlita Dr Frankenstein istället!

  Urmänniskan åt kött, fett, vatten, rötter, lite frukt, nötter, fisk, osv. Bröd växte ej på träden. tänk själva.

 4. akademiskfrihet said, on 22 september 2009 at 14:26

  Urmänniskan levde också i max 30 år. Urmänniskan hade ingen sjukvård, inga läkemedel och heller inte boskap. Vad urmänniskan gjorde eller inte gjorde är inte relevant i detta fallet. Det intressanta är ju vad som är bäst för oss idag och vilka påståenden som kan backas upp med studier. Men jag utesluter inte att LCHF-dieten är bra för vissa personer under en begränsad tid. Däremot är jag mycket kritisk till att LCHF-dieten är bra över lång tid eller för alla.

  Jag tycker också att du motsäger dig själv när du å ena sidan hänvisar till mitt inlägg där det tydligt framgår att Livsmedelsverkets kostråd INTE är riktade till diabetiker men sedan skriver: ”60% av energin från kolhydrater för folk med icke fungerande blodsocker???!!! Anlita Dr Frankenstein istället!”

  För övrigt betalas huvuddelen av forskningen i alla discipliner med skattemedel.

 5. Akademisk frihet said, on 23 september 2009 at 10:07

  […] tanke på att många av Läkarförbundets medlemmar i media kritiserat Dahlqvists på LCHF-diet, och framför allt hennes påståenden om att LCHF-diet skyddar mot […]

 6. Daniel said, on 11 mars 2010 at 11:16

  Dahlqvist vill såklart sälja sin diet – men vad vill den ”världsledande” Edwin R Nyeb tex sälja? När det handlar om dietforskning är byken sällan tvättad för någon. Allra minst de ”experter” som gapar högst och tvärsäkrast. Och vad är en nutrionist? Är det ens en skyddad titel?

  Jag försökte hitta något publicerat om något av Edwin R Nyeb (den andra herren försökte jag inte på) i Pubmed. Om han sysslar med världsledande medicinsk om näringslära och kroppen så skulle han ju vara publicerad där. Men jag hittade inget. Säker på stavningen av namnet? Jag hittade inget via en vanligt googling heller. Jag kan såklart ha letat slarvigt, så du får gärna upplysa mig om var vederbörande är verksam och vad det är som gör personen till en så utomordentligt pålitlig källa?

 7. Daniel said, on 11 mars 2010 at 11:18

  *medicinsk forskning om näringslära…

 8. Akademisk Frihet said, on 11 mars 2010 at 12:47

  Skillnaden mellan Dahlqvist och Mann et al är att Dahlqvist har ett kommersiellt intresse och dessutom kan påstå saker hur som helst medan Mann och Nye har forskning att backa upp sina påståenden med. Huruvida de har något intresse vet jag inte. Manns och Nyes forskning har granskats av andra, är upprepningsbar och skall (iaf teoretiskt) stå sig oavsett vilka andra intressen Mann och Nye har. Men jag håller med dig om att forskares intressen alltid ska offentligöras vilket också sker idag. De flesta vetenskapliga tidskrifter kräver en s.k. ”Conflict of interest declaration”. Den brukar även står med i publikationerna.

  När det gäller Manns och Nyes vetenskapliga kompetens och publiceringar så hittar jag 607 publikationer på PubMed av Mann och 93 publikationer av Nye. Vilket får anses som att Mann är den seniora forskaren av dem två. Vidare är The Lancet, som artikeln ifråga publicerades i, en av de mest aktade vetenskapliga tidskrifterna. Länkar till Manns och Nyes publikationslistor hittas sist i detta svar. Jag vidhåller därmed påståendet om att de är ledande forskare, i synnerhet Mann.

  Samtidigt vill jag tacka dig för att jag upptäckt att jag stavat fel på två ställen när det gäller artikelförfattarna i inlägget vilket var mycket slarvigt. Det var troligen orsaken till att du inte hittade något vid din sökning. Det är nu ändrat i inlägget.

  Manns publikationer:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mann%20J%22%5BAuthor%5D

  Nyes publikationer:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nye%20ER%22%5BAuthor%5D

 9. Daniel said, on 11 mars 2010 at 18:19

  Med rätt namn blev det givetvis lite lättare… 😉

  Hur står det till med all den där forskningen som stöder deras påståenden om att fetter är farliga då? Du som är engagerad, har du något man kan få ta del av?

 10. Akademisk Frihet said, on 11 mars 2010 at 20:05

  Jag skulle rekommendera Livsmedelsverkets hemsida där det finns en fullständig litteraturlista över de studier som ligger till grund för kostrådet om minskat intag av mättat fett. Klicka på länken här nedanför.

  http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenska-narings-rekommendationer/Om-fett-kostrad-och-Livsmedelsverkets-experter/Mattat-fett—vetenskapen-bakom/

 11. Daniel said, on 11 mars 2010 at 21:25

  Tackar. Rätt mycket material om effekterna av low fat high fiber i materialet dock. Vilket inte säger så mycket om ett ev felresonemang i LCHF eftersom grundpremissen enligt den är att man först och främst ska dra ner på kolhydrater – sekundärt äta mycket fett. LCHF-dieten har inget emot höga fiberantal – tvärtom. En konsekvens av att äta LCHF är ju att man duckar lågfiberkolhydrater till fördel för fiberrikare produkter. Rent vetenskapligt blir det ju oklart vad som sker om man höjer en variabel och sänker en annan. Värdefulla resultat kan ju endast studier som ena eller det andra göra ifall man letar efter bovar. Grundläggande uteslutningsmetod så att säga.

  Att inte göra skillnad på snabba och långsamma kolhydrater är som jag ser det det stora problemet med kostråden som livsmedelsverket har. Att öht inte enskilt utreda vad kolhydrater gör med kroppen mer nogrant, i en miljö där alla andra variabler kontrolleras, inte minst fetter och fibrer.

  Ett vanligt påstående bland LCHF-are är ju att det är ju kombinationen högt fett och höga halter kolhydrater som är det farliga. Inflammerade blodkärl som lättare påverkas av kolesterol osv.

  Jag förespråkar inte hög-fett-diet. Det borde jag kanske ha sagt. Däremot gillar jag resonemanget i LCHF vad gäller just kolhydrater som en underskattad bov i dieter (fast det är ju egentligen snarare GI-diet jag gillar då).

  Blodsocker som pendlar vid snabba kolhydrater, insulinpåverkan osv som påverkar sug efter mat. Stärkelse kontra andra kolhydratsföreningar osv.

  Underskattade faktorer som borde granska för alla, och inte bara för diabetiker (med tanke på hur diabetes ökar inte minst borde man kanske titta lite mer på kolhydratsbiten i sina rekommendationer. Något är ju uppenbarligen fel med vår ”vanliga” diet).

 12. kervennic said, on 04 januari 2011 at 02:04

  I am not sure about the quality of Dr Dahlqvist research but i am sure of the high relevance of the debate on LCHF.
  Proving long term effects of diet is not an easy thing and your 72 articles against 8 are not impressive, given the long term bias based on bad metabolitic knowledge (for example on the importance of omega 3). There are still 8 that raises question and everyone knows that claims are not important but protocols and details are, which cannot be summed up in simple numbers, unless straight physical mechanism are demonstrated.

  However the LCHF theory is relevant given the nutritional history of mankind and it is reasonable to study the effect of such diets. Besides the number of ”paradox” that have been found (french, mediteranean etc) raises question on the validity of the thesis itself.

  Then comes the interplay with other factors, such as exercise: a LCHF could be detrimental for sedntary people but absolutely better for people having physical activity and using their fat as fuel. We want a recipe for health, not to survive as tired diabetic. And again, there are several type of carb, slow, fast, tubercule, seeds, more or less nutrient poor. Man have always eated carbs but not in the form we are eating.

  Finally this LCHFdiet is detrimental to people, you say, well not so sure:

  It is the only scientific way to stop seizure amoung some epileptic children that do not respond to drugs

  http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/12/a-supplement-to-stop-seizures.html?ref=hp

  It is the only way to survive diabete I without insuline and advocated a the best way to avoid type II by many serious scientist that advocate a change in official recommendation concerning LCHF at least for patient at risk

  http://www.dn.se/debatt/sa-blir-aldersdiabetiker-friska-utan-medicinering

  Then ok, you will say what about general patients ?
  Well here again there begins to be some serious breeches in the consensus about how bad are saturated fat and how neutral or good are carbo (omega 6 and other new form of fat introduced in modern diet are considered bad in any case even by proponent of LCHF, at least in the proportion induced by seed based agriculture and cattle forcing).

  For instance take this danish study that received a lot of attention in the media this year showing that sugar is probably the problem concerning heart disease. They start taking as background hyposthesis that Saturated fat should be decreased (hypothesis not checked and debated by the serious lorgeril in france that says that chlosterol is an indicator and that nobody on earth as ever lived longer by breaking a thermonmeter, as life expectancy show it). To replace the saturated fat they see that they have to use omegas instead of MUFas and carbohydrates which are risks factors.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2676998/

  Conclusion: sorry, but there seems to be a problem with carbohydrate in scientific studies. It is time to think again dietary recommendation and to get more specific on the type of carb and fats.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: