Akademisk Frihet

Det hållbara universitetet

Posted in Övrigt, Universitetsfrågor, Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 10 september 2009

Den vetenskapliga tidskriften Nature publicerade nu i veckan artikeln ”How green is your campus?”. I artikeln konstaterar man att universitet och högskolor skulle kunna fungera som förebild för andra samhällsinstitutioner när det gäller hållbar utveckling. Kanske lite oväntat är det universitet och högskolor i USA som ligger i frontlinjen även om vi i Sverige också har kommit långt. Varför är då hållbar utveckling i högskolan så viktigt? Om vi bortser från det uppenbara, att skapa en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredställa sina behov, så är två skäl extra viktiga. Universitet och högskolor bör följa högskolelagen samt ge studenterna utbildning i något som inom en snar framtid kommer att bli en av de mest eftertraktade kunskaperna på arbetsmarkanden.

renderimageCA3UD7JN

För två veckor sedan när de nya studenterna kom till campus på Emory University i Atlanta, USA, gjorde universitetet en tydlig markering för att visa hur viktig frågan om hållbar utveckling är. Studenterna försågs med lågenergilampor, flergångs artiklar och närproducerad miljömärkt mat. Ciannat Howett som ansvarar för Emory University’s hållbarhets initiativ säger till Nature News:

”From the first time the students interact with Emory, we try to make it clear that sustainability is part of our DNA, that this is our expectation from them”

Emory University är bara en av mer än 600 högskolor och universitet i USA som nu satsar på hållbar utveckling genom organisationen College & University Presidents’ Climate Commitment. 650 högskolor i USA har deklarerat att man har målsättningen att bli klimatneutrala och i nästa vecka är det deadline för att lämna in en detaljerad plan för hur detta ska gå till i praktiken.

Det är inte bara själva driften av universitet och högskolor som nu granskas ur ett hållbarhetsperspektiv. Kunskapen som studenterna får med sig är kanske ännu viktigare. Och när det gäller detta ligger nog Sverige och Europa främst. Utbildning för hållbar utveckling har varit en prioriterat prioriterad fråga för Förenta Nationerna under flera år. I harmoniseringen av europeiska högskoleutbildningar, den s.k. Bolognaprocessen, ska ”perspektivet hållbar utveckling få hög prioritet”.

Här i Sverige kom 2004 den statliga utredningen ”Att lära för hållbar utveckling” (SOU 2004:104). Sedan 2006 ingår utbildning för hållbar utveckling i högskolelagen (1 kap 5 §) vilket innebär att det ska ingå som ett perspektiv i den högre utbildningen. Här i Uppsala beslutade man (UFV 2006/1535) att inrätta ett masterprogram i hållbar utveckling hösten och enligt rektorsbeslut ska nu hållbarutveckling som perspektiv och kunskapsinnehåll ingå i alla Uppsala universitets utbildningar. I samband med detta tillsatte universitetet en arbetsgrupp för utbildning för hållbar utveckling. Arbetsgruppen presenterade sin slutrapport (UFV 2005/1754) i maj 2006 och den kan läsas här.

I rapporten presenteras förslag på hur universitetet kan arbeta med dessa frågor. Trots dessa initiativ finns det saker kvar att göra. Till exempel så föreslog arbetsgruppen att det skulle inrättas en didaktisk fortbildningskurs i utbildning för hållbar utveckling för universitetets lärare. Kompetensutveckling för lärare är en nyckelfaktor när det gäller utbildning för hållbar utveckling. Kursen är visserligen inrättad men problemet är att det varken finns krav på att gå kursen eller någon form av motivation för de som frivilligt väljer att gå den. Detta har lett till dålig uppslutning och kursen har till och med fått ställas in en gång på grund av bristande intresse.

renderimageCA0U1TGZ

Jag förstår universitetslärarna. Att lägga på ytterligare en utbildning och ett nytt perspektiv låter sig inte göras utan att man samtidigt avsätter resurser för det. Jag tycker att universitet borde göra denna kompetensutveckling obligatorisk och avsätta tillräckligt med tid och resurser. Även den introduktionskurs som vi doktorander får gå skulle må bra av ett hållbarhets perspektiv. Det handlar ju som sagt om att leva upp till högskolelagen och ge studenterna utbildning i något som inom en snar framtid kommer att bli en av de mest eftertraktade kunskaperna på arbetsmarkanden.

Förra året tog också Uppsala studentkår strid för detta. Frågan togs upp med universitetsledningen och frågan togs upp när universitetsstyrelsen, konsistoriet, beslutade om universitets verksamhetsplan. Resultatet blev en kompromiss där kursen kommer att fortsätta men fortfarande finns inget krav på att gå den. Återstår att se om den nya kårledningen kommer att ta upp frågan i år igen.

Avslutningsvis ett litet tips för alla forskarstudenter och andra intresserade: 30 oktober anordnar t.ex. föreningen Vetenskap för hållbar utveckling ett seminarium i Uppsala om hållbarhetsforskningens villkor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: