Akademisk Frihet

Biståndspengar går till vidskepelse

Posted in Folkbildning, Pseudovetenskap & vidskepelse, Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 29 september 2009

Igår avslöjade Sveriges Radios program Verkligheten i P3 att en medlemsorganisation till Svenska Missionsrådet (SMR), Trosgnistan, får Sida-pengar för att bedriva arbete mot HIV och aids i främst södra Afrika. Der visar sig att SMR använder sig av helande och helbrägdagörelse som bot mot exempelvis HIV och aids. Svenska skattepengar går till att finansiera SMR:s vidskepliga syn på HIV behandling. Än värre är risken att fundamentalistiskt troende faktiskt tror på SMR och får för sig att de är botade genom bön och sedan går ut och har oskyddat sex och sprider smittan vidare.

800px-HIV-budding-ColorElektronmikroskopsbilden föreställer HIV-1 virus som avknoppas från en lymfocytcell in vitro.

Enligt Sida så har biståndspengarna inte använts till helbrägdagörelse eller andra alternativa metoder som kur mot HIV och aids utan detta har skett med organisationens egna insamlade pengar. Lena Ingelstam, chef för Sidas team som arbetar med civila samhällets organisationer, säger i ett pressmeddelande:

”I fallet med Trosgnistan finns inga misstankar att obehöriga metoder använts för att arbeta mot hiv för svenska biståndsmedel. Organisationen har tidigare fått bidrag för att arbeta med projekt mot tidiga äktenskap och kvinnlig könsstympning. […] Sida kommer att i dialogen med SMR ta upp frågor kring efterlevnaden av deras egna policier, när det gäller exempelvis arbetet mot hiv, för att säkerställa att det finns en samsyn. Det är viktigt att SMR garanterar att deras medlemmar delar den synen”

Sida hävdar själva att ”det ligger utanför Sidas mandat att ha synpunkter på vad organisationer gör för egna insamlade medel eller vilken livsåskådning enskilda personer har”. Det är möjligt att Sida inte den formella möjligheten att ifrågasätta det faktum att skattepengar går till en organisation som förvärrar HIV situationen och sprider vidskepliga föreställningar men någon måste väl kunna ifrågasätta att det här sker? Jag vill påpeka att jag inte kritiserar SMR för deras religösa övertygelse utan för deras syn på vetenskaplig medicin. Det är inte rimligt att biståndspengar går till organisationer som behandlar HIV med handpåläggning. Jag håller med Sida om att vilken livsåskådning enskilda personer har inte ska vara relevant vid en bedömning men man måste också kunna ta med i beräkningen om en organisation vid sidan om Sida-projekten bedriver en verksamhet som står i direkt motsats till syftet med det svenska biståndet. SMR slår ifrån sig kritiken och SMRs generalsekreterare, Eva Christina Nilsson, säger i ett uttalande att:

”Den rädsla för religion som finns i Sverige möts av oförståelse hos de aktörer i samhällen och kulturer i syd som Svenska missionsrådet samarbetar med. Därför blir P3s sätt att behandla frågan ännu ett uttryck för en västerländsk och paternalistisk arrogans, både mot religion, tro och kulturer och samhällen i andra delar av världen.”

120px-Red_Ribbon_svg

Kritiken mot att använda vidskepelse som HIV-behandling är alltså ett uttryck för ”västerländsk och paternalistisk arrogans” enligt SMR. SMR har även tidigare kritiserats för att använda biståndspengar till annat än att förbättra livet för dem som pengarna var avsedda för. Så sent som förra veckan anklagades organisationer som lyder under SMR för att ha använt biståndsmedel till att bland annat översätta biblar. Detta är nu under utredning och i ett pressmeddelande från förra veckan konstaterar Sida att:

”Sida har tidigare haft dialog med SMR när det gäller gränsdragning mellan evangelisation och bistånd. Det var en av anledningarna att bidraget drogs ner senast.”

Sida har alltså under lång tid haft problem med SMR. Sammantaget så tycker jag att om uppgifterna stämmer så har SMR förbrukat sin rätt att få skattemedel i form av Sida-pengar till sin verksamhet. Många religiösa biståndsorganisationer klarar av balansgången mellan sin egen agenda och de projekt som Sida ämnar stödja men om uppgifterna stämmer så gör uppenbarligen inte SMR det.

Humanisternas ordförande Christer Sturmark har också skrivit ett utförligt blogginlägg om saken.

4 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Patrik said, on 29 september 2009 at 14:18

  Upprörande! Jag ifrågasätter gärna varför bistånd över huvud taget ges via organisationer som blandar in tro och religion i distribuerandet av biståndet.

 2. Christine Söderberg said, on 05 oktober 2009 at 17:37

  Hej,
  SMR har inte påstått att bön kan ersätta vetenskap och medicin – det har däremot programmet Verkligheten gjort, och andra medier har hakat på det påståendet helt okritiskt. Vi har kommenterat Sturmarks artikel på SVT Debatt:
  http://svt.se/2.35188/1.1716128/sturmark_ger_falsk_bild_av_kristna_organisationer?lid=puff_1716479&lpos=rubrik
  Likaså finns information om hur vi arbetar mot hiv och aids på vår hemsida: http://www.missioncouncil.se

  Christine Söderberg
  kommunikationsansvarig Svenska missionsrådet

  • akademiskfrihet said, on 05 oktober 2009 at 17:51

   Hej Christine!

   Jag ville med inlägget problematisera att biståndspengar går till en organisation som vid sidan om Sida-projekten bedriver en verksamhet som riskerar att förvärra HIV-situationen, även om det inte var detta som biståndspengarna gick till. En förutsättning för resonemangen är naturligtvis att uppgifterna i P3 stämmer. I inlägget länkas det dels till er hemsida och dels till ert uttalande i frågan så jag hoppas att ni upplever det som att ni i alla fall fått komma till tals. Vill även påpeka att jag speciellt underströk att ”om uppgifterna stämmer” så är det ett problem.

   Men jag håller med dig om att det egentligen är Trosgnistan som borde gå i svarsmål och inte SMR. Och när jag läser inlägget igen så håller jag med om att det är lite otydligt. Det borde stått Trosgnistan på flera ställen där det nu står SMR vilket jag ber om ursäkt för.

   Lycka till med arbetet mot HIV och jag förutsätter att det arbetet (speciellt om det finansieras av Sida) baseras på medicinska principer och inte på något annat. Vi kanske tycker olika i många frågor men ju fler som är aktiva i HIV-arbetet desto bättre.

 3. Christine Söderberg said, on 07 oktober 2009 at 13:42

  Hej!
  Det är en viktig frågeställning att ta upp. Men det är fel om det går på bekostnad av någon/några som inte har gjort sig skyldiga till ett sådant bedrägeri. Vi upplever att det har hänt i det här fallet. Varken Trosgnistan eller vi använder Sida-medel på det sätt som beskrivits av radioprogrammet – det blir ju en media-hausse som baserar sig på direkta felaktigheter.

  Som du kan läsa på vår hemsida, så är bön ingen metod i biståndsarbetet mot hiv och aids – utan det arbetet baserar sig på de vedertagna metoder som finns tillgängliga.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: