Akademisk Frihet

Fri forskning – nu även för allmänheten

Posted in Forskings- och högskolepolitik, Forskning by Akademisk Frihet on 02 november 2009

Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet som fördelar forskningsmedel (pengar) till grundläggande forskning inom alla vetenskapsområden. VR är en av de största finansiärerna av medicinsk forskning och nyligen delade man ut 820 miljoner kronor till medicinsk forskning. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys av forskning i Sverige samt forskningskommunikation.

VR_LOGO_CMYK_STAENDE

Under sommaren och hösten har regeringens förändringar, eller kanske rättare sagt försämringar, av VR uppmärksammats i media. Det är försämringar dels för att de nya direktiven och förslagna förändringarna av VR hotar grundforskningen. Men även för att både f.d. högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg och nuvarande minister Tobias Krantz förslagit att antalet forskare i VR:s styrelse och olika ämnesråd och kommittéer ska minskas vilket ökar risken för politisk styrning och försvårar kvalitetsbedömningen av ansökningarna. Läs mer om detta här. (Det ska dock sägas att Krantz tagit tillbaka de allra värsta förslagen). Men bilden är inte svartvit. Det är bra att högskoleförordningen reglerar universitetens arbete och man kan visst satsa på vissa forskningsområden utav samhällsskäl, men inte i för stor utsträckning.

En annan aspekt av att det vanligtvis är skattepengar som bekostar forskningen är att allmänheten också borde ha rätt att ta del av forskningsresultaten. Därför är det glädjande att VR nu i oktober beslutade att man kräver att forskare ska publicerar sitt material fritt tillgängligt för alla för att kunna få forskningsmedel. Allmänheten och andra forskare ska ha fri tillgång till allt material som finansierats av allmänna medel. Jag tycker att tanken med s.k. Open Access är fenomenal: att alla ska få fri och obegränsad tillgång till vetenskapligt bedömda artiklar. Enligt de nya direktiven ska man garantera att det som publiceras ska finnas tillgängligt enligt Open Access inom högst sex månader. Vetenskapsrådets ställningstagande har utarbetats i nära samarbete med SUHF som företräder landets universitet och högskolor.

Rudbeck18H

Att verka för fri spridning av forskningsresultat är inte bara en svensk företeelse. Den s.k. Berlindeklarationen, som innebar ett upprop för Open Access, har undertecknats av flera stora europeiska forskningsfinansiärer. VR undertecknade deklarationen för svensk del redan 2005 men det är först nu som man ställer krav på Open Access. Läs VR:s pressmedelande om saken här.

Det är inte en dag för sent att VR nu ställer krav på Open Access. Systemet för publicering som det fungerar idag är egentligen märkligt. Forskare på ett universitet gör en studie finansierad med skattepengar. Resultaten lämnas sedan gratis in till en vetenskaplig tidskrift. Sedan ställer andra forskare upp gratis och granskar studierna för tidskriftens räkning. Tidskriften tar över upphovsrätten och tar mycket betalt av forskare, allmänhet och universitetsbibliotek för att de ska kunna ta del av resultaten.

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Doktoranden said, on 02 november 2009 at 17:02

    Processen med OA tycker jag är väldigt intressant att följa.

  2. Technicolor said, on 02 november 2009 at 20:09

    I och med att fulltextartiklar oftast kostar pengar att läsa blir man lätt beroende av de tolkningar som framkommer i pressreleaser och diverse tidningar, där slutsatserna i de abstract man kommer åt inte alltid är en korrekt beskrivning av vad man faktiskt hittat i studien. Även om de flesta knappast letar på Pubmed när de läser i Aftonbladet om nya rön ökar möjligheterna till granskning av, och debatt kring, forskning.

    Ropen skalla, fulltext åt alla!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: