Akademisk Frihet

Ny instruktion för Vetenskapsrådet

Posted in Forskings- och högskolepolitik, Forskning by Akademisk Frihet on 08 november 2009

Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet som fördelar forskningsmedel (pengar) till grundläggande forskning inom alla vetenskapsområden. Regeringen har beslutat om förändrade förordningar som berör VR, bland annat har myndigheten fått en ny instruktion som börjar gälla på tisdag (2009-11-10). Läs instruktionen i sin helhet här.

Den nya instruktionen innebär att VR:s ämnesråd görs något mindre och kommer i framtiden att bestå av nio ledamöter, undantaget ämnesrådet för medicin och hälsa som kommer att bestå av elva ledamöter. Samtliga ledamöter kommer att utses av forskarsamhället. Jag är rädd för att denna minskning kommer att försvåra kvalitetsbedömningen av ansökningar om forskningsmedel. Men det är inte det största problemet.

VR_LOGO_CMYK_STAENDE

VR trycker mycket i sitt pressmeddelande på att det politiska inflytandet minskar i och med den nya instruktionen. Och vid en första anblick så kan detta tyckas logiskt då andelen ledamöter från forskarsamhället ökar något. Men i själva verket är det tvärt om. För förutom att färre ledamöter gör verksamheten mer sårbar och försvårar genomförandet av olika uppdrag inom VR och i internationella forskningsråd så har regeringen istället stärkt sitt inflytande över svensk forskning och genomfört en omfattande politisering av forskningen.

Instruktionen innebär att ämnesråden i högre grad ska stödja forskning inom strategiskt viktiga områden. Detta medför fler politiker­initierade strategiska program och mindre fokus på den grundläggande forskningen. Jag har tidigare kommenterat detta när förslaget till ny instruktion för VR uppmärksammades i media. Läs gärna även mitt tidigare inlägg om den hotade grundforskningen i Sverige och i EU.

Regeringen har politiserat tilldelningen av forskningsmedel genom t.ex. de strategiska satsningarna och delvis också genom Linnéstöden. Denna omfattande politisering innebär att regeringen nu kan peka ut vilka forskningsområden som ska prioriteras och själva bestämma hur hela 40 % av ökningen av de forskningsmedel man utlovade i forskningspropositionen ska användas. Det är rimligt att en del av forskningsanslagen kan vara föremål för politiska prioriteringar, det är ju trots allt skattepengar, men detta är på tok för mycket och äventyrar den fria grundforskningen.

Värt att notera är också att den nya instruktionen också innebär att endast ämnesrådet för medicin får ha kvar allmänrepresentanter, varav en ledamot av allmänrepresentanterna kommer från läkemedelsindustrin eller den biotekniska industrin och utses av regeringen. (SFS2009:975 §20)

Inte ens VR:s ämnesrådsledamöter tycker att den nya instruktionen är bra. När förslaget till den nya instruktionen blev känt så skrev 52 ledamöter från VR:s fem ämnesråd ett upprop på Dagens Nyheters debattsida där man bl.a. skrev:

”Vi är övertygade om att förslaget leder till ökad politisk styrning, minskat forskarinflytande och urholkning av svensk grundforskning. En forskning som är av fundamental betydelse för både Sveriges vetenskapliga position i världen och för framtida innovationer och industriell utveckling i Sverige. Tänk om, Tobias Krantz!”

Källor: Vetenskapsrådet, Dagens Nyheter & Svensk Författningssamling

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Patrik said, on 12 november 2009 at 11:14

    Är inte länken ett lysande exempel på varför grundforskning måste prioriteras?

  2. Patrik said, on 12 november 2009 at 11:14

    Alltså länken i mitt namn ( http://technicolorblog.blogspot.com/2009/11/manniskan-ar-programmerad-for-empati.html )

  3. […] Kanske inte så oväntat fick också Wetterstrand 2.0 på högskoleprovet vid första försöket. Hon hade blivit en bra forskare tror jag. Fast å andra sidan är det kanske bra att hon blev politiker. Det borde vara fler forskare som engagerar sig politiskt. Men man kan dock notera att glädjande nog är forsknings- och högskoleminister Tobias Krantz (FP) disputerad. (Synd bara att han genomförde försämringarna i Vetenskapsrådets organisation). […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: