Akademisk Frihet

Män får mer i forskningsanslag inom medicinsk forskning

Posted in Forskings- och högskolepolitik by Akademisk Frihet on 07 december 2009

Män får i större utsträckning än kvinnor sina projektansökningar inom medicin beviljade. Vetenskapsrådet (VR) har precis släpp en rapport där man undersökt hur det står till med jämställdheten vid bedömningen av ansökningar om forskningsmedel. VR har förutom som uppdrag att fördela forskningsanslag även ett speciellt uppdrag att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män i forskarsamhället. Läs rapporten i sin helhet här.

Studien omfattar drygt 8000 projektansökningar mellan åren 2000 och 2008. Projektbidrag är den huvudsakliga stödformen inom VR-ämnesrådet medicin, och söks av en enskild forskare som är vetenskapligt ansvarig för projektet. I rapporten har man tittat på tre framgångsparametrar. 1) i vilken utsträckning kvinnor och män får sina ansökningar beviljade, 2) hur stort det genomsnittliga bidragsbeloppet är för kvinnor och män, och 3) i vilken utsträckning kvinnor och män får sina ansökningar beviljade i förhållande till hur meriterade de är.

Resultatet från undersökningen är nedslående men dock inte nattsvart. Män tilldelas ett högre genomsnittligt bidragsbelopp. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns framgång kvarstår alltså men har trots allt minskat något. Speciellt om man tar hänsyn till att manliga sökande i genomsnitt har kommit längre i sin karriär jämfört med kvinnliga sökande. Tydligt är också att kvinnliga sökande får ett lägre betyg. Analytikern Per Janson vid VR diskuterar vad skillnaderna kan bero på i ett pressmeddelande:

”Frågan man ställer sig är vad de observerade skillnaderna beror på. Bedriver män och kvinnor forskning på samma villkor? Möjligen är det så att bedömningskriterierna speglar, och eventuellt också förstärker, strukturella mönster i samhället.”

Jag tror att Janson är en viktig förklaring på spåret. Själva systemet för bedömningar av ansökningar om forskningsmedel bidrar till att upprätthålla och kanske t.o.m. förstärka skillnader mellan män och kvinnors möjlighet att få forskningsmedel och därmed att göra karriär. Något som dessutom förstärkt de senaste åren. Detta gäller inte bara för medicin utan till viss del även för andra vetenskapsområden. Så som tilldelningssystemet idag är utformat premieras det att ha många publikationer samt att ha många samsökande (även om det sista inte gäller just projektbidragen). Detta leder till att äldre forskare automatiskt gynnas. Det blir en feedback-loop där könsskillnaderna förstärks och upprätthålls eftersom de äldre forskare som gynnas av systemet oftast är män. Att det dessutom är bra att ha många samsökande leder till att det är lönsamt att ha ett stort kontaktnät vilket ofta missgynnar unga kvinnliga forskare.

Att en alltför stor del av forskningsanslagen fördelas enligt detta system orsakar också andra problem. (Och andelen har ytterligare ökat i och med regeringens forskningsproposition). Det är en stor arbetsinsats att söka pengar vilket gör att många satsar på säkra kort. Forskning som tidigare visat sig ge resultat eller som för tillfället är på modet gynnas. Kreativitet och nytänkande prioriteras inte. En viss tilldelning enligt systemet är acceptabelt men den rådande forskningsanslagshetsen tror jag i längden är skadlig. Läs gärna mitt tidigare blogginlägg om tilldelningssystemet för forskningsmedel.

Det är tråkigt att mitt eget vetenskapsområde är så dåligt på att uppmärksamma dessa frågor. Det här gäller inte bara på forskarnivå. Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om en undersökning som Uppsala studentkår gjort av grundutbildningarna vid medicinska fakulteten här i Uppsala som visar på brister i medvetenhet. Man får glädja sig åt att skillnaderna trots allt minskar, om än långsamt.

Källa: Vetenskapsrådet

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] När det gäller de Advanced Grants som delades ut den här gången så var bidragsmottagarnas genomsnittsålder är 53 år, cirka 15 procent är kvinnor. Jag har tidigare skrivit om en utrednings som Vetenskapsrådet presenterat som visar att män generellt sett både har lättare att få forskningsmedel och dessutom generellt sett får mera pengar. Läs inlägget här. […]

  2. […] att ta hem forskningsmedel och så har vi kommit in i en ond spiral. Läs gärna mitt tidigare blogginlägg om att kvinnliga forskare i genomsnitt får mindre forskningsmedel än manliga […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: