Akademisk Frihet

Ny instans ska granska forskningsfusk

Posted in Forskningsetik by Akademisk Frihet on 16 december 2009

Vetenskapsrådet har sedan 2002 haft en expertgrupp som på uppdrag av universitet och högskolor utreder ärenden där forskningsfusk misstänks. Den läggs nu ned. Förändringen fanns med redan i forskningspropositionen men Vetenskapsrådet fick uppdraget att behålla expertgruppen tills allt blev klart.

Nu vid årsskiftet inrättas istället en expertgrupp för ”oredlighet i forskning” vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN). Expertgruppen kommer att bestå av en ordförande och fyra övriga ledamöter. Av de fyra övriga ledamöterna, vilka ska ha vetenskaplig kompetens inom olika forskningsområden, ska en företräda etisk sakkunskap. Ordförande och ersättare för ordförande utses av regeringen. Övriga ledamöter och ersättare för dem utses av regeringen efter gemensamt förslag av Vetenskapsrådet, Formas, FAS, Vinnova samt förslag från CEPN och från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Läs mer om saken i Tentakel (som är en nättidning från vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap).

Studenter som fuskar blir avstängda. Det samma gäller dock inte alltid forskare. (Foto: Wikipedia)

Det är verkligen på tiden att systemen för att avslöja och utreda forskningsfusk moderniseras. Om jag förstått saken rätt är den nya modellen nationell och har färre kopplingar till högskolorna och universiteten än den tidigare modellen vilket är positivt. Den tidigare svenska modellen har fått utstå hård kritik och förtroendet för forskning i Sverige har dessutom minskat under 2000-talet. Läs mer om detta i prof. Paul Hjemdahls (Karolinska institutet) och prof. Povl Riis (Köpenhamns universitet) debattartikel ”Sverige sämst i Norden att utreda forskningsfusk” som publicerades i Dagens Nyheter 17 november 2007. I artikeln hävdar Hjemdahl och Riis att andelen hos allmänheten med mycket eller ganska stort förtroende för forskning har minskat från 67 procent till 48 procent under perioden 2002 till 2007. Man kan fråga sig varför?

Det finns naturligtvis inte bara en förklaring till denna minskning. Generella forskningsetiska frågor så som genmodifierade livsmedel och patent på läkemedel kan vara en del av förklaringen men jag tror också att forskningsfusket kan bidra till att minska forskningens trovärdighet. Nu senast har fuskande forskare på Försvarshögskolan skapat rubriker i media. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att vetenskapliga resultat är korrekta och trovärdiga. Dels för att samhället ska kunna dra nytta av vetenskapen, dels för att samhällets förtroende för forskningen har betydelse för allmänhetens vilja att stötta och finansiera forskning och dels för enskilda individers vilja att delta i olika studier påverkas. Därför är det bra att det nu inrättas ett nytt moderniserat system för att hantera forskningsfusk.

Källor: Vetenskapsrådet & Dagens Nyheter

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] också den allmänna betalningsviljan för högskolor och universitet. Läs gärna mitt tidigare blogginlägg om detta samt mitt blogginlägg om att den nya tekniken skapat nya etiska gråzoner när det […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: