Akademisk Frihet

”Den Förhistoriska Världen” – ett svenskt kreationistiskt museum

Posted in Pseudovetenskap & vidskepelse by Akademisk Frihet on 03 januari 2010

Det ser ut som ett vanligt naturhistoriskt museum. I montrarna ligger fossiler och modeller av förhistoriska djur. På museets hemsida kan man bl.a. läsa ”Bläckfisk bär med sig ett gömställe” och ”Nya dinosauriefynd i Australien” under rubriken ”Nyheter – missa inte det senaste från vetenskaplig forskning!”. Det finns även en interaktiv ”lek och bus”-sida och museet ordnar aktiviteter för barn så som födelsedagskalas. Man skriver bl.a. på hemsidan:

”Man kan besöka museet ensam eller med sin klass. Om en hel klass/grupp kommer kan vi göra en rolig guidning, som vi redan gjort för 100-tals klasser. Man kan också ha drogfritt kalas/drogfri fest på museet. Då möblerar vi om delar av museet.”

Skelett av Edmontosaurus annectens på Denver Museum of Nature and Science. (Foto: Wikipedia)

Museet Den Förhistoriska Världen har internetadressen www.dinosaurier.nu och hemsidan är således ganska lätt att halka in på. Just dinosaurier är något som museet satsar extra mycket på:

”Dinosaurier är roliga, därför satsar vi lite extra på material om dem. Vi visar dessutom fler riktiga fossil än de gör i de fasta utställningarna på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm (även om de har fler fynd, gömda i sina lådor och arkiv). Vi säljer riktiga fossil, t ex bitar av dinosaurieben. Vi kan sälja hela ben och hela skelett av dinosaurier också, men de är ganska dyra så dem måste vi beställa in.”

Det kunde varit ett vanligt museum, men det är det inte. Museet ”Den Förhistoriska Världen” ligger i Umeå och är ett svenskt skapelsetromuseum. Bara några rader under informationen om barnkalas kan man läsa:

”Det första vi vill är att människor som besöker oss skall börja tänka kritiskt och inte bara anamma vad olika auktoriteter säger (inklusive det som sägs på museet). […] Vi motsätter oss all form av diskriminering samt att man sitter i ”elfenbenstorn” (dvs att någon anser sig förmer än andra och därför inte vill diskutera).”

Ett annat kreationistiskt museum, Museum of Creation i Dallas (Foto: Wikipedia)

Om man klickar på ”lek och bus”-sidan hamnar man direkt hos den amerikanska kreationistiska paraplyorganisationen Christian Answers där bland annat Answers in Genesis, Creation Research Society och AIIA Institute ingår. Genom Den Förhistoriska Världens ”lek och bus”-sida hamnar man på en specialsida på svenska för barn där man bland annat kan läsa att dinosaurier och människa vandrade sida vid sida och att jorden skapades för några tusen år sedan, alltså ungefär samtidigt som jordbruket kom till Skandinavien.

Det finns inget att tro på eller inte tro på när det gäller evolutionsteorin. Det är fakta. Framtagen på samma sätt som all annan fakta. Det finns inget vetenskapligt stöd för kreationismen. Därför blir ett avfärdande av evolutionsteorin också ett avfärdande av den vetenskapliga metodiken. Den Förhistoriska Världen avfärdar de vetenskapliga bevis som finns och försöker skapa illusionen av att kreationism och vetenskap är likvärdiga. De som visar på att kreationismen är hopplöst överbevisad avfärdas med att de sitter i ett ”elfenbenstorn” och är ”förmer än andra”. Trots att man inte erkänner vetenskapliga bevis så försöker man ändå sminka upp kreationismen genom ett peudovetenskapligt språkbruk för att skapa legitimitet. Detta yttrar sig bl.a. genom att man på hemsidan rapporterar om ”det senaste från vetenskaplig forskning”. Å ena sidan tar man avstånd från vetenskapen men å andra sidan försöker man framstå som vetenskapliga.

Vidare skriver Den Förhistoriska Världen på hemsidan:

”Vi tror INTE att livet är meningslöst, som många vetenskapsmän och läromedelsförfattare börjat tro. Den sistnämnda tron beror ofta på att man (omedvetet?) blandat ihop den vetenskapliga metoden (som är en metod att undersöka världen och universum) med en filosofi/religion som säger att det inte finns någon riktig mening med livet. Det är svårt att förstå varför någon kan vara intresserad av att föra ut en tro om meningslöshet. Det är ju hur som helst meningslöst med ett budskap om att livet är meningslöst och ingen blir lycklig av det budskapet. (Man kanske omedvetet finner en mening i att bara sprida ett budskap, oberoende av om budskapet är bra eller dåligt, sant eller falskt?)”

Vetenskapsmän och läromedelsförfattare tycker alltså att livet är meningslöst. Det är ett museum som gör anspråk på att vara naturhistoriskt som skriver detta. Underförstått anar man också åsikten att kreationism bör läras ut i svenska skolor. Den Förhistoriska Världen hävdar att de vill att människor ska ”börja tänka kritiskt och inte bara anamma vad olika auktoriteter säger”. Vetenskap är per definition kritiskt tänkande och ifrågasättande. Det är just auktoritetsoberoende kritiskt tänkande som gör att vi idag vet att kreationisternas påståenden inte är sanna. Det finns inte någon kontrovers om detta trots att kreationister ofta vill ge sken om att det skulle vara två jämställda teorier. I USA används t.ex. ofta slagordet ”teach the controversy” som argument för att föra in kreationismen i skolorna.

Det är också viktigt att påpeka att Den Förhistoriska Världen inte är representativ för kristna i allmänhet och man kan ju undra om Den Förhistoriska Välden även anser att kristna som förkastar kreationismen också finner livet meningslöst. De allra flesta kristna tar starkt avstånd från kreationismen. Det är inte bara Svenska Kyrkan som tar avstånd utan kreationismen avfärdas även av Vatikanstaten.

Läs gärna mitt tidigare blogginlägg där jag diskuterar hur kreationister i Sverige flyttat fram positionerna och försöker skapa legitimitet för sina påståenden genom att ta bakvägen in på svenska universitet. Avslutningsvis vill jag passa på att tipsa om boken Skapelsekonspirationen som kom ut 2008. Den är skriven av Per Kornhall. Per Kornhall är doktor i systematisk botanik och gymnasielektor i Enköping. I boken diskuterar Kornhall varför så många människor förkastar vetenskapen och vill ersätta den med trossatser. Han skildrar kreationismen och den s.k. rörelsen för intelligent design och hur den med hjälp av pseudovetenskap, domstolar och lobbyverksamhet försöker omvandla samhället. Boken blir extra intressant eftersom Kornhall även har varit med i Livets Ord och han började 1995 undervisa i deras skola. Kornhall lämnade Livets Ord vid årsskiftet 2000/2001 och anmälde då också skolan till Skolverket. Klippet här nedanför är en bandad föreläsning med Kornhall där han pratar om boken och dess innehåll. Först går han översiktigt igenom evolutionsteorin för att sedan berätta om kreationismen idag och dess utbredning i Sverige. Klippet är det första i en serie av tio och det går att klicka sig vidare när det första klippet är slut.

Källor: Den Förhistoriska Världen, matsmolen.se & Kornhall (2008) Skapelsekonspirationen, Leopard Förlag (Stockholm)
Illustrationer: controversy.wearscience.com (där man också kan köpa tröjor med dessa tryck) via Technicolor

5 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Antikropp said, on 03 januari 2010 at 20:43

  Tack för ett utmärkt och upplysande inlägg om hur man försöker argumentera mot evolutionsteorin genom att försöka likna respekt för verkliga vetenskapliga teorier som blind auktoritetstro. Viktigt att envist framhålla vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt, och att man tvärtom inom forskningen betraktar vetenskapliga sanningar som ganska tillfälliga, dvs sanningen revideras hela tiden i ljuset av de senaste fynden och resultaten. Ibland handlar det mer om finputsning, men ibland också om ganska radikala paradigmskiften. Grundtanken i Darwins evolutionsteori är dock etablerad i nuläget, även om man putsar på detaljerna och nya intressanta överraskningar dyker upp som t ex detta med epigenetik.

 2. Josef Molin said, on 10 januari 2010 at 17:31

  Jag och en kompis träffade på anhängare till de här på Noliamässan i Umeå för några år sedan. Det verkar vara samma grupp som ligger bakom hela det här museet.

  En intressant teori som den här gruppen har och som jag inte hört någon annanstans är deras tro på att människan genomgår en involution, alltså motsatsen till evolution. Vi människor krymper och blir sämre.

  De äldre generationerna av människan kunde enligt deras tro bli fyra-fem meter långa och leva i flera hundra år och det är så de vill förklara asatron och den grekiska mytologin till exempel. Gudar som Oden och Tor var alltså riktiga människor enligt dem. Eftersom ”gudarna” levde i flera hundra år blev de också mycket duktiga på vad de gjorde, som att skjuta pilbåge och bruka jorden och det är därför de är legender och symboler för människorna som kom efter. Att det sedan inte finns några skelett efter dessa ”supermänniskor” fick vi inget svar på. Men samtidigt trodde han vi pratade med att någon sorts högre väsen hade grävt ner dinosaurieskelett i jorden för att människan skulle ha något att upptäcka.

  Han jag pratade med skulle bli naturkunskap- och matematiklärare på högstadiet och han såg fram emot att få lära ut det här parallellt med evolutionsteorin.

 3. Bertil Hoffman said, on 26 februari 2011 at 22:13

  Molin har tydligen haft en skräckinjagande upplevelse i Umeå. Det är ju självklart att människorna var mindre förr i tiden. Visst är universum fortfarande under sin expansionsfas efter The Big Bang? Och då blir vi ju större och större. Visserligen svårt att mäta, men i alla fall. Evolutionen är ju bevisad bortom varje tvivel, lika visst som att värmepumpar orsakar den kalla vintern (dom tar ju bort värmen ute och för in den till de rika som har råd med detta), och att utsläppen av antropogen koldioxid orsakade den hemska uppvärmningen under tidig medeltid och på 1990-talet. Och det där med religion beror säkert på kemiska processer i människan, troligen på hennes urin.
  Bertil Hoffman

 4. Mats said, on 27 februari 2011 at 15:09

  Intressant med en sida med namn som akademisk frihet, där friheten tycks vara att tänka på ett sätt.

  Korta kommentarer, nedan – först citattecken kring den text som kritiseras och sedan själva kritiken:

  *Det finns inget att tro på eller inte tro på när det gäller evolutionsteorin. Det är fakta. Framtagen på samma sätt som all annan fakta.”
  Detta är ett vanligt men ologikst sätt att resonera på. Man behöver inte tänka mycket alls innan man ser att evolutionsteorin, inte ens om den vore sann, kan vara framtagen på samma sätt som t ex DNA-molekylens struktur. Det förstnämnda kan man bara ha indirekta indicier för (ingen såg när livet kom till, hur det blev eukaryot, osv, osv, osv, osv …), det sistnämnda kan man kontrollera gång på gång med nutida experiment och observationer. De små förändringar man kan se i genomet, som sker hela tiden, har aldrig visats kunna ge de stora förändringar som kräva för att ett urdjur skall utvecklas till allt levande.

  ”Det finns inget vetenskapligt stöd för kreationismen.”
  Om du med ”kreationism” menar Gud själv – så är påståendet rätt och riktigt. Om du menar fakta som kan tas som stöd för en Gud/skapare av något slag, så är påståendet felaktigt.

  ”Därför blir ett avfärdande av evolutionsteorin också ett avfärdande av den vetenskapliga metodiken.”
  Detta är ett av de stora logiska misstagen – evolutionsteorin är INTE samma sak som vetenskapen. Däremot är evolutionsteorin (eller någon liknande teori) ett måste för den tro som kallas ateism. Den hopblandning som sker här är vanlig bland ateister, bland dem som inte har så hög utbildning och bara hört vad andra sagt, och ”kristna” som tänker som ateister (det sistnämnda som många ateister applåderar!)

  ”Den Förhistoriska Världen avfärdar de vetenskapliga bevis som finns och försöker skapa illusionen av att kreationism och vetenskap är likvärdiga.”
  ??? Vilka vetenskapliga ”bevis” har museet avfärdat? Notera rad samt sida på http://www.dinosaurier.nu, så kan man ändra sådana fel. Var på hemsidan står det att kreationism och vetenskap är likvärdiga? Bara den som är oinsatt eller den som förvränger andras åsikter kan skriva så.

  ”De som visar på att kreationismen är hopplöst överbevisad avfärdas med att de sitter i ett ”elfenbenstorn” och är ”förmer än andra”.”
  Det sätt som du diskuterar museets hemsida visar på det som står i texten, när du inte ens tar upp några bevis utan bara skriver om dina förutfattade meningar.

  ”Trots att man inte erkänner vetenskapliga bevis så försöker man ändå sminka upp kreationismen genom ett peudovetenskapligt språkbruk för att skapa legitimitet. Detta yttrar sig bl.a. genom att man på hemsidan rapporterar om ”det senaste från vetenskaplig forskning”. Å ena sidan tar man avstånd från vetenskapen men å andra sidan försöker man framstå som vetenskapliga.”
  Ja – eftersom du inte verkar förstå skillnaden på tro (inklusive kreationism och ateism) och vetenskap, så förstår jag att du argumenterar på detta lustiga sätt. Om du vill ha en riktig debattt och inte vill sitta kvar i ditt ”elfenbenstorn” får du först och främst skriva om riktiga saker. Det du skrivit här skulle jag vilja kalla rappakalja, för att inte använda för fula ord.

  ”Vetenskapsmän och läromedelsförfattare tycker alltså att livet är meningslöst. Det är ett museum som gör anspråk på att vara naturhistoriskt som skriver detta.”
  Det står ”många” – det är bara att kolla läroböcker o dyl, så finns det ofta med, mer eller mindre öppet.

  ”Underförstått anar man också åsikten att kreationism bör läras ut i svenska skolor.”
  Du undersförstår mycket. Undertecknad vill att man skall lära ut fakta, inte bara de tolkningar som stämmer överens med en viss tro. Det gäller många saker och inte bara tankar kring evolutionsteorin.

  ”Den Förhistoriska Världen hävdar att de vill att människor ska ”börja tänka kritiskt och inte bara anamma vad olika auktoriteter säger”. Vetenskap är per definition kritiskt tänkande och ifrågasättande. Det är just auktoritetsoberoende kritiskt tänkande som gör att vi idag vet att kreationisternas påståenden inte är sanna. Det finns inte någon kontrovers om detta trots att kreationister ofta vill ge sken om att det skulle vara två jämställda teorier.”
  Logisk kullerbytta igen – det är auktoritetsberoende okritiskt tänkande som gör att man inte ens får ge kritiska kommentarer till evolutionsteorin innan man får otrevliga stämplar på sig.

  ”Det är inte bara Svenska Kyrkan som tar avstånd utan kreationismen avfärdas även av Vatikanstaten.”
  Här är det igen – auktoritetstro-argumentation! Om evolutionsteorin vore sann skulle man inte behöva ta till sådana här skumraskmetoder.

  M.v.h.

  Mats

 5. Mats said, on 28 februari 2011 at 20:07

  En eloge att artikeln togs in!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: