Akademisk Frihet

Professor i Karlstad sparkad efter plagieringsfusk

Posted in Forskningsetik by Akademisk Frihet on 05 februari 2010

Idag sammanträdde personalansvarsnämnden vid Karlstads universitet och beslutade att säga upp en professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Anledningen är att professorn i fråga befunnits skyldig till ”oredlighet i forskning”, vilket i klartext betyder fusk genom plagiering. Beslutet motiveras i ett mycket kort pressmeddelande från Karlstads universitet med att professorn under lång tid och på ett allvarligt sätt misskött sitt arbete. Den som vill ha en utförligare förklaring till beslutet kan begära ut protokollet från personalansvarsnämndens möte via registrator@kau.se.

Professorn beskrivs som framgångsrik, vilket vid en närmare koll visade sig betyda att han fått stora externa forskningsanslag och skrivit flera böcker. I Karlstads universitets forskningsdatabas finns han representerad med hela 92 böcker, uppsatser, tryckta föredrag med mera. Professorn som nu sparkats blev Karlstads universitets förste professor i medie- och kommunikationsvetenskap när lärosätet fick universitetsstatus för tio år sedan. Han var också till nyligen prodekan vid fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.

Karlstads universitet. (Foto: Wikipedia)

Enligt Nya Wermlands-Tidningen (NWT) uppdagandes det hela i augusti 2009. Ledningsgruppen för institutionen där professorn arbetare fick då ett anonymt tips. Tipsaren hävdade att professorn i tre böcker kopierat långa stycken från andra forskares verk och framställt texterna som sina egna. Institutionen anmälde professorn och universitetet tillsatte då en extern utredning med forskare från Sverige, Belgien (alt. Nederländerna, har hittat olika uppgifter om detta) och Skottland. Deras utredning kom fram till att det rörde sig om medvetet fusk. Själva plagiatet har bestått i att texter som professorn inte själv skrivit har publicerats i professorns namn sedan 2002 och professorn medger enligt NWT att han inte använt källhänvisningar för dessa texter men att det främst rört sig om slarv. Nu har personalansvarsnämnden kommit fram till att det rör sig om avsiktligt fusk genom systematiskt och medvetet plagiat av andras texter i artiklar och bokkapitel.

Forskningsfusk är alltid allvarligt. Det urholkar allmänhetens förtroende för forskningen och på sikt också den allmänna betalningsviljan för högskolor och universitet. Läs gärna mitt tidigare blogginlägg om detta samt mitt blogginlägg om att den nya tekniken skapat nya etiska gråzoner när det gäller fuskningsfusk. Extra tråkigt är det att professorn i detta fall också har anlitats av Högskoleverket för att granska kvaliteten på undervisningen i medie- och kommunikationsvetenskap vid ett annat svenskt universitet.

Dagens Nyheter har tidigare skrivit om fallet och prefekt Professor Gunnel Forsberg vid kulturgeografiska institutionen har kommenterat saken på sin blogg. Jag tycker hon sammanfattar det hela bra när hon skriver:

”Vårt berättigande bygger på allmänhetens tillit. Detta fall väcker många oroliga frågor. En är att ett litet och nytt universitet kan drabbas i sin helhet av en oärlig forskare. […] Istället kan man vara imponerad av kollegornas civilkurage att gå på djupet med frågan.”

Forsberg gör också en enligt min mening mycket skarpsynt analys när hon tar upp tilldelningssystemet av forskningsmedel i samband med diskussionen om fusk. Forsberg skriver:

”Den andra frågan som ärendet väcker handlar om den stress som många forskare lever under och som förstärks av att resurser och anställningar i allt större utsträckning fördelas utifrån kvantitativa mått. Om man huvudsakligen räknar framgång med antal publikationer, främst internationella tidskriftsartiklar, finns det ju en risk att någon lockas få till några extra titlar genom olika former av fusk. Många är vi som är både frustrerade och oroliga för den utvecklingen, men modellen har starkt fäste.”

Regeringens politik när det gäller forskningsfinansiering har också andra nackdelar. Mer om dessa kan läsas här.

Källor: Karlstads universitet, Dagens Nyheter & Nya Wermlands-Tidningen

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Henrik Ö said, on 06 februari 2010 at 10:48

    Även den externa kommitténs utredningsprotokoll är offentliga och kan beställas från registrator. Där framgår tydligt plagieringens karaktär och omfattning (och att den ene externe granskaren är från Nederländerna).

    Varning utfärdas: det är deprimerande läsning.

  2. Miguel Benito said, on 18 februari 2010 at 20:53

    Det är bra att Karlstads universitet motarbetar fusk. SÅ är det inte vid Orebro universitet, där en seglisten process pågått mellan Immigrant-institutet och en numera docent också vid institutionen för massmedia. Granskare från såväl Orebro universitet som från Vetenskapsrådet ansåg att det var fusk, men universitetet arkiverar ärendet utan åtgärd.
    Skillnad? Ja, hon hade varit noga med att uppge källhänvisningar men låtsats ha skrivit texten som sådan, dvs struntat i att ange den kopierade texten som citat. En hel bok bestod av bara texter från andra böcker, ihopsatta så att det kunde läsas som sammanhängande.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: