Akademisk Frihet

Akademiska senaten ställde rektor Hallberg mot väggen

Posted in Universitetsfrågor by Akademisk Frihet on 15 februari 2010

Akademiska senaten vid Uppsala universitet är ett forum där de mer strategiska universitetsfrågorna diskuteras. Dagens sammanträde ägnades helt åt en frågestund där senatorerna kunde ställa frågor till rektor magnificus Anders Hallberg.

Bland annat frågades det om hur universitetsledningen ser på grundforskningens roll och vad man från universitetets sida kan göra för att underlätta för grundforskningen. Rektor Hallberg konstaterade att det ofta är politiska beslut som styr men att man från universitetets sida alltid prioriterat grundforskningen. Hallberg menade att det viktiga är att universitetet drar in pengar. Om den s.k. spetsforskningen kan dra in stora forskningsanslag så kan universitet satsa mer på grundforskningen.

Om man ser det från universitetsledningens perspektiv så är det säkert en bra strategi men själva grundproblemet är att man från politiskt håll rycker undan mattan för grundforskningen genom att istället prioritera stora politiserade strategiska satsningar. Det är dagens grundforskning som är morgondagens strategiska forskning vilket gör att en ensidig satsning på strategisk forskning på sikt leder till en försämrad strategisk forskning.

Senatorerna är på plats.

En annan aspekt av problemet som kom fram under senaten är att även om en forskargrupp får ett anslag på flera miljoner så vågar många prefekter ändå inte anställa då risken är att man inte får anslag vid nästa utlysning. Det leder till kortare och otryggare anställningar trots att det egentligen finns ekonomiska förutsättningar för tryggare anställningsformer. Det var dock glädjande att rektor Hallberg under diskussionen konstaterade att:

”Det är vår solida grundforskning som gett universitetet framgång”.

En annan intressant fråga som diskuterades var jämställdhet och huruvida strävan efter jämn könsfördelning i vissa fall försämrar kvinnliga forskares karriärmöjligheter. Som exempel nämndes att vid disputationer så eftersträvas en jämn könsfördelning. Att ställa upp i en betygskommitté tar mycket tid och kräver en stor arbetsinsats men det ger ingen formell meritering. Eftersom det (tyvärr) fortfarande finns färre meriterade kvinnliga forskare så kommer dessa oftare att få ställa upp i betygskommittéer och därmed inte ha samma möjlighet att skriva artiklar och meritera sig som sina manliga kollegor. Det leder till att kvinnliga forskare får sämre möjligheter att ta hem forskningsmedel och så har vi kommit in i en ond spiral. Läs gärna mitt tidigare blogginlägg om att kvinnliga forskare i genomsnitt får mindre forskningsmedel än manliga kollegor.

Universitetsledningen menade att de tacklar problemet genom satsningen ”kraftsamling för jämställdhet” där forskare som drabbas av detta problem kan få extra medel för exempelvis en halv doktorandtjänst eller en laboratorieassistent för att forskaren i fråga ska få mer tid för att skriva artiklar och ansökningar om forskningsmedel.

Sammanfattningsvis var det en intressant senat som tog upp fler frågor än dessa två men mer om dem en annan gång. Universitetet hade inte tänkt på de senatorer som är vegetarianer för det fanns inget vegetariskt alternativ vid lunchen. Senatens ordförande Coco Norén lovade dock bättring till nästa gång. Vid senatens nästa möte kommer även forsknings- och högskoleminister Tobias Krantz (FP) närvara samt representanter för de andra partierna för en forskningspolitisk utfrågning inför valet. Det ska verkligen bli intressant. Jag filar redan på mina frågor.

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. maktfri said, on 15 februari 2010 at 23:55

  Intressant inlägg

 2. Nick said, on 11 januari 2011 at 11:39

  Jag instämmer helt när det gäller problemet med
  betygskommittéer. Försöker just sätta ihop en kommitté för en
  doktorand och har fått två negativa svar – båda från kvinnor. En av
  dem skriver uttryckligen att hon blir tillfrågad hela tiden och
  måste prioritera hårt. Tänk att jämställdhetsbyråkraterna
  anstränger sig så hårt för att sätta käppar i hjulen för duktiga
  kvinnliga forskare.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: