Akademisk Frihet

Missriktad välvilja – Autonomipropositionen en besvikelse

Posted in Forskings- och högskolepolitik by Akademisk Frihet on 23 mars 2010

Idag klockan 11 presenterade högskole- och forskningsminister Tobias Krantz propositionen ”En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor”. Det är positivt att regeringen har som målsättning att öka den akademiska friheten och ge universitet och högskolor en större frihet. När Daniel Tarschys utredning ”Självständiga lärosäten (SOU2008:104) som ligger till grund för dagens proposition presenterades var det lite svårt att veta vad det skulle leda till. Utredningen var inte så detaljerad och det var inte bara jag som såg möjligheter men också risker med Tarschys förslag. Men nu vet vi hur det blev.

Det är bra att de förändringar som Krantz idag presenterade sker inom ramen för den befintliga myndighetsformen. En av de största förändringarna som Tarschys föreslog var att alla statliga universitet och högskolor skulle övergå i en ny offentligrättslig organisationsform, en egen juridisk person kallad självständiga lärosäten men så blir det alltså inte.

En annat positivt inslag i propositionen är att lärosätena kan engagera sig i studentbostäder och inleda samarbeten med
andra lärosäten och företag utan att be regeringen om lov. Men efter att ha ögnat igenom propositionen nu på eftermiddagen är min samlade bedömning ändå att regeringen missar målet om ökad akademisk frihet. Förslagen riskerar tvärt om att leda till minskad frihet och rättsäkerhet för studenter, doktorander och unga forskare. Det är också tveksamt att genomföra så här stora förändringar utan att tillskjuta mer pengar. Det riskerar att gå ut över forsknings- och utbildningskvaliteten.

Regeringskansliet Rosenbad (Foto: Wikipedia)

För studenternas del måste det vara oroväckande att regeringen nu tar bort kurs- och utbildningsplanerna. En högkvalitativ och rättssäker utbildning bör tryggas genom högskoleförordningen. Just kvalitetsfrågorna hör dessutom ihop med propositionen ”Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen” som presenterades igår och behandlar ett nytt kvalitetssäkringssystem. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har skrivit mer om problemen med detta kvalitetssäkringssystem.

Dagens proposition riskerar också att drabbar också forskarstuderande. Regeringen vill avskaffa fakultetsnämnderna i högskoleförordningen vilket är ett stort problem ur doktorandsynpunkt. Det blir därmed oklart vilken instans som har myndighetsansvar för doktoranderna. Många universitet kommer säkert att behålla fakultetsnämnderna, exempelvis så har Uppsala universitet idag deklarerat att man tänker behålla nämnderna.

Regeringen vill också slopa regleringarna för universitetslärare. Dagens problem är att en tydlig och förutsebar karriärväg saknas för unga forskare. Det blir inte bättre av att man försvårar den nationella mobiliteten vilket framför allt drabbar unga forskare. Att avskaffa de nationella rekryterings- och befordringsprocesserna ökar också risken för vänskapskorruption och garanterar inte att de mest kvalificerade anställs på ett öppet och rättssäkert sätt.

Propositionens stora vinnare blir universitetsstyrelserna som egentligen blir de enda som får mer frihet. Jag satt i Uppsala universitets syrelse när universitets remissvar på Tarschys utredning skulle beslutas och det var väldigt tydligt att universitetsledningen var okritiskt positiv, precis som man är i dagens pressmeddelande, medan de interna remissvaren från fakulteterna var betydligt mer kritiska.

Propositionen i sin helhet kan läsas här och en kort version finns här.

Källor: Uppsala universitet & utbildningsdepartementet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: