Akademisk Frihet

Till fakultetsnämndernas försvar!

Posted in Forskings- och högskolepolitik, Universitetsfrågor by Akademisk Frihet on 07 april 2010

Idag skriver ekonomiprofessorn Alexandra Waluszewski och docenterna i ekonomisk historia respektive filosofi, Ylva Hasselberg och Sharon Rider insiktsfullt i en debattartikel i Upsala Nya Tidning (UNT) om förslaget att avskaffa kravet på fakultetsnämnder som är en konsekvens av den s.k. autonomipropositionen, ”En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor” (2009/10:149).

Fakultetsnämnderna är den instans vid ett universitet eller högskola som garanterar kvalitet inom undervisning och forskning och deras arbete baseras på vetenskapliga principer. Men fakultetsnämnderna är också en grundbult i det kollegiala ledarskapet. Waluszewski et al skriver i UNT:

”Fakultetsnämnderna ansvarar för kvalitet inom undervisning och forskning utifrån vetenskapliga premisser och överväganden. Men därtill representerar majoriteten av ledamöterna lärar- och forskarkollektivet – och därmed också en stor variation i synsätt rörande vilken forskning och vilken undervisning som är viktig. Fakultetsnämnderna omfattar med andra ord både vetenskaplig kompetens och vetenskaplig mångfald. Den representerar även ett starkt studentinflytande. Sist men inte minst är fakul-tetsnämndernas representanter valda av sina kollegor – inte på grund av de är rektors eller styrelsens gunstlingar – vilket borgar för integritet. Fakultetsnämnderna är så nära man kan komma demokrati på ett universitet.”

Jag instämmer till fullo. I mitt tidigare blogginlägg där jag kommenterar propositionen påpekade jag att propositionens förslag framför allt ger universitetsledningen mer makt och inflytande och om fakultetsnämnderna avskaffas ser i alla fall jag en ökad risk för vänskapskorruption och nepotism. Universitetsledningen vid Uppsala universitet har deklarerat att man kommer behålla fakultetsnämnderna även om propositionen går igenom vilket naturligtvis är bra men vad som händer på längre sikt vet ingen.

Alma Mater Upsaliensis! Devisen ovanför aulan i universitetshuset. Kanske har regeringen låtit sig inspireras lite väl mycket av den. (Foto: Uppsala universitet)

Det finns även ett annat problem med att avskaffa fakultetsnämnderna som Waluszewski et al inte tar upp i artikeln. Ett avskaffande riskerar att drabba forskarstudenternas rättssäkerhet. Om fakultetsnämnderna försvinner blir det nämligen oklart vilken myndighetsinstans som har ansvar för doktoranderna.

Uppsala Studentkårs doktorandombudsman Per Löwdin varnar också för att det kollegiala ledarskapet hotas i och med propositionen i krönikan ”Universitetsdirektörens våta dröm” som publiceras i senaste numret av kårtidningen Ergo (där man f.ö. också kan läsa en intervju med högskole- och forskningsminister Tobias Krantz). Löwdin tar upp en annan aspekt av propositionen, nämligen den ökade risken för tjänstemannastyre. I krönikan skriver Löwdin med utgångspunkt från universitetsstyrelsens arbete och det faktum att styrelsen i och med propositionens förslag får mer befogenheter:

”Den främsta effekten har i verkligheten blivit att de föredragandes makt stärkts enormt. Den har stärkts på bekostnad av institutioner och fakulteter. Universitetens centralförvaltningar har sål edes blivit mäktigare och allt mer välgödda. Man föreställer sig att universitetsbyråkratins syfte är att betjäna forskningen och utbildningen. Men idag kan enskilda tjänstemän ha ett mycket större inflytande än de disputerade forskarna. Logiken talar alltså mycket starkt för att staten borde avhända sig utnämningsmakten och styra universiteten genom anslag och regleringar. Istället gör man nu tvärtom!”

Tänkvärda ord. Det kollegala ledarskapet inom universitets- och högskolevärlden är unikt och måste värnas. Därför bör man även i fortsättningen från statens sida kräva att universitet och högskolor har fakultetsnämnder, inte minst för att tydliggöra vem som har ansvar för forskarstuderande.

Idag är det förövrigt högskole- och forskningsminister Tobias Krantz födelsedag och Akademisk Frihet önskar grattis på födelsedagen! Waluszewski et al avslutande rader i dagens debattartikel i UNT får avsluta även detta bloginlägg:

”Så visst innebär den nyordning som skissas i propositionen en ökad frihet. Men inte för forskningen, inte för undervisningen, och inte för de skattebetalare som vill se en forskarvärld som törs ta sig an frågeställningar oavsett hur välsmakande de ter sig för rektorer och styrelser. Friheten ökar i stället för dem som vill bygga hierarki, för dem som vill styra forskning och undervisning mot vad som ex ante tros vara av omedelbar vetenskaplig, kommersiell och politiskt nytta. Den forskning som inte leder till snabba cash göre sig ej besvär.”

Källor: Upsala Nya Tidning & Ergo

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] som debattartikeln i DN publicerades. Just maktkoncentrationen till universitetsstyrelsen och slopandet av kravet på fakultetsnämnder var något som Akademisk Frihet varnade för redan när autonomipropositionen presenterades (se […]

  2. […] är en grundbult för det kollegiala ledarskapet samt för akademisk frihet, läs gärna tidigare blogginlägg om detta. Fakultetsnämnderna är den instans vid ett universitet eller högskola som garanterar […]

  3. […] tidigare blogginlägg där Akademisk Frihet kritiskt granskar autonomipropositionens effekter samt kommenterar avskaffandet av kravet på […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: