Akademisk Frihet

Svenskt Näringsliv gör vilseledande högskolerankningar enligt HSV

Posted in Övrigt, Folkbildning, Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 20 april 2010

Den 16 mars i år publicerade Svenskt Näringsliv sin årliga högskolerankning ”Högskolekvalitet”. Rapportens syfte var att undersöka hur olika utbildningar samverkar med arbetsmarknaden och om en högskoleutbildning i Sverige leder till ett kvalificerat jobb. Svenskt Näringsliv har även lanserat en hemsida baserad på rapporten där blivande studenter kan få vägledning innan de söker till högskolan. På hemsidan skriver Svenskt Näringsliv:

”Att välja utbildning är ett av de största besluten i livet. Därför är det viktigt att det finns goda möjligheter att göra ett medvetet val. Här kan du jämföra olika utbildningars samverkan och hur det har gått för studenterna efter examen. Sök och jämför de utbildningar du tycker är intressanta!”

I samband med att rapporten presenterades så gick Svenskt Näringsliv ut i media och menade att en stor del av svenska högskoleutbildningar leder till okvalificerade jobb och att fyra av tio personer med en högskoleexamen är utan ett kvalificerat jobb. Vidare menade man att högskolan borde samverka mer med näringslivet.

Jag håller med Svenskt Näringsliv så tillvida att kontakterna med arbetslivet under utbildningen kan förbättras. Exempelvis så borde alla studenter få möjlighet till praktik. Högskolorna borde också ta ett större ansvar för att utvärdera vad som händer med studenterna efter examen. Men jag tycker nog att Svenskt Näringsliv svartmålar högskolan lite väl mycket och nu får också rapporten kritik.

Näringslivets hus i Stockholm (Foto: Wikipedia)

I Svenskt Näringslivs undersökning har flera examensgrupper utelämnats. De utelämnade grupperna tillhör också de grupper som snabbast etablerar sig på arbetsmarknaden och snabbast får kvalificerade tjänster så som chefsbefattningar etc. De som utelämnats är personer med läkar-, socionom-, psykolog-, lärar-, veterinär- eller tandläkarexamen. Dessa utbildningar är populära och dessutom kvinnodominerade. Även om Svenskt Näringsliv representerar den privata sektorn så tycker jag att om man aspirerar på att informera blivande studenter så kan man inte utlämna kvinnodominerade jobb i offentlig sektor. Nu får också rapporten kritik av Högskoleverket (HSV) som skriver i ett pressmeddelande att:

”I Svenskt Näringslivs beskrivningar om undersökningens genomförande är det svårt att hitta några argument till varför bara vissa yrkesexamensprogram finns med i undersökningen. I ett avsnitt om ”Statistiken bakom Högskolekvalitet” kan man läsa att utbildningar till bland annat lärare, läkare och sjuksköterska har särskilda krav på samverkan och har därför inte inkluderats i undersökningen. Däremot har utbildningar till jurist, civilekonom, civilingenjör och högskoleingenjör tagits med. När det gäller civilekonomutbildningen, som infördes först läsåret 2007/08, har ingen ännu avlagt någon examen, så de utbildningarna borde inte ha ingått i urvalet.”

Än mer märkligt blir det då Svenskt Näringsliv tagit med naturvetarexamen i biologi i undersökningen men inte examen i kemi eller fysik, vilket blir extra missvisande eftersom enligt Statistiska centralbyråns stora arbetsgivarundersökning, Arbetskraftsbarometern 2009, finns ett större överskott av biologer men inte av kemister eller fysiker. HSV kritiserar också den statistiska analysen och delar av den metod som Svenskt Näringsliv använt sig av. Läs mer om HSVs kritik av undersökningen här.

Sammanfattningsvis är kan man konstatera att det inte är någon dum idé att öka arbetslivsanknytningen i högskoleutbildningarna men att läget inte är så katastrofalt som Svenskt Näringsliv menar. Vidare är deras undersökning missvisande och det är därför olyckligt att de skapat en hemsida för bilvande studenter baserad på undersökningen. Dessutom tycker jag att man kan ha i åtanke att även om anställningsbarhet är en mycket viktig del av en högskoleutbildning så finns det också andra viktiga aspekter så som kritiskt tänkande och bildning.

Källor: Högskoleverket & Svenskt Näringsliv

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: