Akademisk Frihet

Överklagandenämnden ger studenterna i Linköping rätt mot CSN

Posted in Forskings- och högskolepolitik, Universitetsfrågor by Akademisk Frihet on 01 juni 2010

Jag har tidigare vid två tillfällen skrivit om CSN:s märkliga byråkrati som tvingar heltidsstuderande studenter som sköter sig och tar sina poäng att betala tillbaka tusentals kronor till myndigheten. Först var det studenter i Linköping som råkande illa ut och för någon vecka sedan uppmärksammades det att även studenter på KTH fått samma återbetalningskrav från CSN. Läs mer om bakgrunden i mina tidigare blogginlägg här och här.

Administrationsbyggnaden ”Origo” på Campus Valla, Linköpings universitet. (Foto: Wikipedia; ©2006 Jens Ayton, licensierad under Creative Commons 2.5).

Redan för flera veckor sedan stod det klart att Linköpings universitet helhjärtat stödde sina studenter och universitetsledningen med Helen Dannetun, dekanus för tekniska högskolan vid Linköpings universitet, i spetsen gav universitetet sina jurister i uppdrag att hjälpa studenterna att överklaga CSN:s beslut. I ett pressmeddelande konstaterade Dannetun att:

”Om CSN anser att vårt upplägg inte är förenligt med studiemedel för heltidsstudier då bör man ta den diskussionen med universitetet. Inte komma och kräva studenter på pengar i efterhand.”

Nu har de första besluten på överklagandena som studenterna i Linköping inkommit med offentliggjorts. Resultatet är att Överklagandenämnden givit sitt stöd i de fall där studenterna sökt studiemedel för helår. Och i ett nytt pressmeddelande uppmanar Linköpings universitet CSN att stoppa kravåtgärderna. Än så länge är det bara åtta studenter som fått bifall på sina överklaganden och i de aktuella fallen rör det sig om om studenter som sökt för hela studieåret 2008-09 och som följt en studiegång med planerade 32 hp höstterminen och 28 hp vårterminen.

Universitetsledeningen vid Linköpings universitet har även gått ut med ett öppet brev till CSN:s generaldirektör Kerstin Borg Wallin och uppmanat CSN att slopa återbetalningskraven. I brevet skriver universitetsdirektören Curt Karlsson och chefsjuristen Göran Hessling:

”Det borde redan från början stått klart för CSN att den konflikt som föreligger mellan skilda system av föreskrifter av betydelse för studenterna inte kan lösas genom att driva ett stort antal kravärenden. Det är rimligen inte förenligt med en god hushållning av offentliga medel och – givet studentperspektivet – inte heller förenligt med vad som kommer till uttryck i statens värdegrund.”

Sedan kritikstormen mot CSN:s utskickade kravbrev, i vilka studenter till och med hotats med polisiära åtgärder, ökat i styrka så har CSN bjudit in de berörda lärosätena (företrädelsevis tekniska högskolor) till ett möte 17 juni för att hitta en lösning på problemet. Följetången fortsätter alltså och efter 17 juni vet vi om CSN är beredda att ompröva sitt beslut.

Källa: Linköpings universitet

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] CSN ändrar sig inte, pengarna ska tillbaka Posted in Forskings- och högskolepolitik by Akademisk Frihet on 17 juni 2010 Jag har tidigare Jag har tidigare vid två tillfällen skrivit om CSN:s märkliga byråkrati som tvingar heltidsstuderande studenter som sköter sig och tar sina poäng att betala tillbaka tusentals kronor till myndigheten. Först var det studenter i Linköping som råkande illa ut och för någon vecka sedan uppmärksammades det att även studenter på KTH fått samma återbetalningskrav från CSN. Läs mer om bakgrunden i mina tidigare blogginlägg här och här. För inte så längesedan gav Överklagandenämnden studenterna i Linköping rätt mot CSN i de fall där studenterna sökt studiemedel för helår. (Se tidigare blogginägg). […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: