Akademisk Frihet

Angående Sverigedemokraternas forsknings- och högskolepolitik

Posted in Forskings- och högskolepolitik by Akademisk Frihet on 14 september 2010

Valet närmar sig och förutom de sju riksdagspartierna verkar Sverigedemokraterna ha en god chans att ta sig in i Sveriges riksdag. Tillskillnad från riksdagspartierna vet vi relativt lite om vad Sverigedemokraterna står i forsknings- och högskolepolitiska frågor.

Under Almedalsveckan tidigare i år träffade Akademisk Frihet bloggaren Terra Firma som där pratat med Sverigedemokraterna ang. deras forsknings- och högskolepolitik. Terra Firma beskriver mötet med Sverigedemokraterna i ett blogginlägg så här:

”I ett försök att ta reda på vad de hade för åsikter utanför deras hjärteområde gick jag dit för att ställa lite frågor om deras utbildningspolitik. Den första personen jag pratade med hade ingen bra koll på ämnet men hänvisade mig till en annan person som i sin tur hänvisade mig till en tredje person. Den tredje personen hade inte heller någon större koll på ämnet. I princip den enda åsikt han kunde presentera var att de var för studieavgifter för utomeuropeiska studenter.”

Akademisk Frihet och Terra Firma enades om att gemensamt ställa några fler frågor per e-post ang. partiets forsknings- och högskolepolitik. Efter en dryg månad fick vi följande svar:

Kårobligatoriet har nyligen avskaffats. Var det rätt beslut? Är nivån på bidraget kårerna får från staten rätt?
Ja på första frågan. Det andra vet jag inte.

Regeringen har infört ett system med meritpoäng vid antagning till högre utbildning. Rätt eller fel?
Rätt.

Olika utbildningar får olika mycket pengar per student. Bör det systemet ändras och isåfall åt vilket håll?
Det är bra som det är.

Hur självständiga från staten ska universitet och högskolor vara?
Ungefär som idag.

Bör statliga universitet/högskolor omvandlas till stiftelser och i så fall hur många?
Nej.

Studieavgifter har nyligen införts för ickeeuropeiska studenter. Är det rätt med studieavgifter och i såfall för vilka och hur stora?
Ja, den kostnaden som utbildningen innebär.

Skall huvuddelen av forskningsmedlen gå via statligt reglerade strategiska satsningar, forskningsråd eller fasta anslag direkt till universiteten?
Ej tagit ställning till.

Skall forskning med stamceller från aborterade foster vara tillåtet i Sverige?
Vet ej.

Skall forskning om genmanipulation och stamceller regleras och isf hur?
Ja, reglering av detta är nödvändigt.

Tyvärr är inte svaren så utförliga och resonemangen bakom lyser med sin frånvaro. Det övergripande intrycket är att partiet inte tagit ställning i högskole- och forskningspolitiska frågor alternativt inte tycker att dessa frågor är viktiga. Av tio frågor svarar de ”vet inte” eller ”ingen åsikt” på tre, ”som idag” på två. Men fem av frågorna har de lite mer åsikter om. Vissa av svaren andas också okunskap om högskolans situation idag.

Ett exempel på det senare är svaret att högskolans förhållande till staten bör vara ”ungefär som idag”. I och med den s.k. autonomipropositionen genomgår detta förhållande nu en snabb förändring vilket gör svaret helt intetsägande. Det är således omöjligt att veta vad Sverigedemokraterna anser om den akademiska friheten och det kollegiala ledarskap som präglar universitetsvälden. Det hade varit intressant att veta vad partiet anser om högskoleförordningens vara eller icke vara. Men en röst på Sverigedemokraterna är alltså, av svaren att döma, att köpa grisen i säcken när det gäller den akademiska friheten och frågan om kollegiala beslutsorgan så som fakultetsnämnderna ska regleras genom högskoleförordningen. Dock anser partiet att högskolor inte bör drivas som stiftelser vilket kan betyda att man anser att högskolan ska vara en statlig myndighet, men jag är osäker på att den som skrivit svaren verkligen anser detta eller är helt på det klara med att svaret på frågan implicerar myndighetsalternativet.

Vidare anser partiet att den fördelning av grundutbildningsanslagen som olika utbildningar får sig tilldelat är bra som det är vilket måste tolkas som att man inte prioriterar lärarledd tid, främst då inom samhällsvetenskapliga utbildningar.

När det gäller kontroversiella forskningsfrågor som t.ex. stamcellsforskning blir svaren motsägelsefulla. Å ena sidan tar man inte ställning till den kanske mest kontroversiella frågan, huruvida stamcellsforskning med celler från aborterade foster ska tillåtas, men anser å andra sidan att en reglering behövs när det är ”nödvändigt”. Vad menar man med nödvändigt? Pratar man t.ex. om in vitro eller in vivo forskning?

Mest tråkigt är att Sverigedemokraterna inte ens tagit ställning i frågan om hur forskningsanslagen ska fördelas. Enligt Akademisk Frihet är detta en av de viktigaste forskningspolitiska frågorna. Hur ser man på förhållandet spetsforskning kontra fri grundforskning? Vi får inga svar. I samma fråga hade man också kunnat berätta om hur man ser på forskningsmedelsansökningar. Forskare idag spenderar allt mer tid på att skriva ansökningar på bekostnad av tid för undervisning och forskning. Det är alltså en stor arbetsinsats att söka pengar. Som Kungliga Vetenskapsakademien visade i en rapport från i våras tog det bara att skriva de 3500 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet under 2008 tog sammanlagt 80 arbetsår, granskningstiden oräknad. Läs gärna mitt tidigare inlägg om detta här.

Att partiet vill införa studieavgifter för icke-europeiska studenter kan väl knappast betraktas som en överraskning men det hade varit intressant att veta vad partiet anser om att detta också begränsar svenska studenters valfrihet och om vilka åtgärder man föreslår för att motverka detta. Vill man t.ex. höja grundutbildningsanslagen? Akademisk Frihet har förövrigt tidigare skrivit om varför denna typ av avgifter är en dålig idé, läs inlägget här.

Sammanfattningsvis anser Akademisk Frihet att denna relativt ytliga genomgång av Sverigedemokraternas forsknings- och högskolepolitik lutar åt att partiet inte prioriterar forsknings- och högskolepolitik vilket torde stärka bilden av partiet som ett enfrågeparti.

Terra Firmas analys av Sverigedemokraternas forsknigns- och högskolepolitik kan läsas här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: