Akademisk Frihet

Hårdrock i generna – En genetisk analys av Black Sabbath

Posted in Forskning, Vetenskap och samhälle, Vetenskapsglädje by Akademisk Frihet on 06 november 2010

Det är få människor som har fått hela sitt genom sekvenserat men nu läggs ett nytt namn till raden. Ozzy Osbourne. Historien tar sin början 2007 när Osbourne kontaktades av företaget Knome som förelog att den tidigare Black Sabbath sångaren skulle delta i ett sekvenseringsprojekt tillsammans med prof. Henry Louise Gates vid Harvard och prof. James Watson. Watson upptäckte tillsammans Francis Crick DNA-spiralens struktur och de belönades, tillsammans med prof. Maurice Wilkins, Nobelpriset i fysiologi/medicin 1962.

Den genetiska analysen visar att Osbourne genetiskt sett har en större benägenhet att uppleva hallucinationer vid bruka av marijuana, en förhöjd risk för alkoholmissbruk och kokainmissbruk genom mutationer i gener relaterade till beroende och metabolism. Vi återkommer strax med en mer vetenskaplig analys av dessa resultat. Vidare visar analysen inslag av neandertal-DNA, vilket i och för sig gäller en mycket stor del av befolkningen, främst i Europa, Nordamerika och Asien.

Ozzy Osbourne (Foto: Wikipedia)

Osbourne själv lämnade blodprovet till Knome främst av nyfikenhet men också för att göra mänsklighet en tjänst och för att säkra artens fotlevnad i ev. tider av gränslös hedonism. Till den brittiska tidningen Sunday Times säger Osbourne:

”Given the swimming pools of booze I’ve guzzled over the years – not to mention all of the cocaine, morphine, sleeping pills, cough syrup, LSD, Rohypnol … you name it – there’s really no plausible medical reason why I should still be alive. Maybe my DNA could say why.”

Även Ozzy Osbourne fru Sharon Osbourne är inne på samma spår och konstaterade på presskonferensen där resultatet av sekvenseringen presenterades:

”I’ve always said that at the end of the world there will be roaches, Ozzy and Keith Richards […] He’s going to outlive us all.”

Rent vetenskapligt ger den genetiska analysen upphov till fler frågor än svar. Sekvenseringen visar bl.a. att Osbourne genom innehåller ett par hundratusen genvarianter som inte är vetenskapligt beskrivna. Detta torde dock inte vara speciellt för just Osbourne utan förekommer troligtvis hos alla. Vi människor uppvisar en stor genetisk variation på individnivå.

Hårdrocksinslaget i Osbournes genom, (om man nu kan tala om en sådan stereotyp sak), är att ovanligt många mutationer ligger hos gener som rör hjärnans respons på dopamin, enkelt uttryckt gener som rör beroende. T.ex. har Osbourne 2,6 gånger högre benägenhet än normalindividen att uppleva hallucinationer vid bruk av marijuana. Samma dopaminmutationer ger också högre benägenhet för kokainberoende vilket beror på att dopamin som är en del hjärnas belöningssystem, enkelt uttryckt har en större effekt på Osbourne. Det samma gäller för alkohol där man fastställt risken till 6 gånger högre än för normalindividen.

En annan intressant mutation rör metabolism, alltså kroppens förmåga att göra sig av med icke kroppsegna ämnen, vilket gör att Osbourne har svårare att bryta ner koffein. Mer i detalj rör detta en mutation i genen TTN som också är kopplad till nervsystemet och hörsel. Detta är intressant för att det skulle kunna vara en delförklaring till Osbournes skakningar. Jorge Conde VD för Knome konstaterar bl.a.:

”Here’s a guy who’s rocking heavy metal for decades and he can still hear. […] It would be interesting to know if this gene may impact that. [Or] his Parkinsonian tremor – it’s hard to know if that is from his genes or from years of hard living.”

Den här typen av genetiska analyser blir vanligare och är inte helt oproblematiska. Att söka svar angående individers egenskaper i generna är ett trubbigt instrument. I verkligheten är det i princip alltid ett samspel mellan arv och miljö. Det som slutligen avgör om man bli kokainmissbrukare är naturligtvis inte generna i sig utan om man verkligen provar kokain. Vi har fortfarande ödet i våra egna händer.

Källa: The Guardian Science

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: