Akademisk Frihet

Kändisars omfamnande av pseudovetenskap uppmärksammas

Posted in Folkbildning, Pseudovetenskap & vidskepelse by Akademisk Frihet on 04 januari 2011

Den brittiska organisationen Sense About Science har precis publicerat sin årliga rapport om kändisars okritiska omfamnande av pseudovetenskapliga påståenden. Sense About Science är en oberoende stiftelse som har ett folkbildande syfte när det gäller forskning och vetenskaplig metodik och beskriver sin verksamhet på hemsidan:

”We respond to the misrepresentation of science and scientific evidence on issues that matter to society, from scares about plastic bottles, fluoride and the MMR vaccine to controversies about genetic modification, stem cell research and radiation. We work with scientists and civic groups to promote evidence and scientific reasoning in public discussion.”

Förstasidan på rapporten från Sense About Science.

I rapporten går man igenom påståenden som kändisar har gjort under 2010 och låter forskare från olika universitet i Storbritannien bemöta dessa. En av årets trender var felaktiga påståenden om hur våra kroppar fungerar. Exempelvis rekommenderade popstjärnan Sarah Harding från tjejpopgruppen Girls Aloud i Now magazine att strö träkol på maten som en detoxkur för att bli av med ”bad, damaging stuff”.

Rekommendationen att strö kol på maten är trots allt inte så dålig och ett av de minst felaktiga påståendena i rapporten. Kol används t.ex. i gasmasker för att absorbera toxiska molekyler men det har inte riktigt samma funktion i kroppen som dessutom har ett eget bra system för att göra sig av med ”bad, damaging stuff” i normala halter. Dock finns det en medicinsk effekt av att strö kol på maten och det är att det kan göra fisar mindre illaluktande.

En kategori av kändisar som ofta omfamnar pseudovetenskap är sportstjärnor. Här i Sverige har exempelvis trestegshopparen Christian Olsson behandlat sina skador med homeopati. (Läs gärna tidigare blogginlägg om detta). Mest uppmärksammat under 2010 var de s.k. ”kraftarmbanden” som genom ”holografisk teknologi” påstods ge kroppen positiv energi och förbättra såväl styrka som balans och flexibilitet. Armbanden användes bland annat av det holländska landslaget under fotbolls VM 2010 och andra kändisar så som David Beckham, Robert de Niro och Kate Middleton har använt armbanden och rekommenderat andra att göra det samma. Formel 1 stjärnan Rubens Barrichello har t.ex. beskrivit effekterna av armbandet på följande sätt:

”It is amazing how I feel better, stronger and more flexible when I exercise.”

I rapporten får Rubens Barrichello och andra kraftarmbandskändisar svar på tal från professor Greg Whyte vid Liverpool John Moores University som är specialist på idrottsmedicin:

”Rubens should feel better, stronger and more flexible when he exercises! Over time physical training enhances oxygen transport and consumption, and increases muscle mass and range of motion. Any perceived enhancement to his performance from wearing the Power Balance bracelet is likely to be a placebo effect, as he expects to feel a change.”

Jennifer Aniston lyfts fram som ett föredöme i rapporten. (Foto: Wikipedia).

Rapporten kritiserar inte bara kändisar utan lyfter fram exempelvis Vänner-stjärnan Jennifer Aniston som ett gott exempel. När skvallerpressen började skriva att det ryktades att Aniston gick på barnmatsdiet gick Aniston ut i People magazine och inte bara dementerade ryktet utan avfärdade hela idén med detox-dieter.

Metoden att uppmärksamma enskilda offentliga personers pseudovetenskapliga uttalanden och lyfta fram folkbildning praktiseras även i Sverige. Mest känt är kanske Föreningen Vetenskap och Folkbildnings (VoF) priser Årets förvillare och Årets folkbildare. (Läs mer om 2010 års pristagare här). Så länge denna typ av priser och rapporter fokuserar på vetenskapen bakom påståendena och inte slår över i personangrepp anser Akademisk Frihet att de fyller ett bra syfte, bäst beskrivet av Lindsay Hogg från Sense About Science i en intervju i den brittiska dagstidningen The Guardian:

”When people in the public eye give opinions about causes of disease, cures, diets, or products we should buy or avoid, that’s it, their opinion goes worldwide in seconds […] It gets public attention and appears in every related Google search for months. So if it’s scientifically wrong, we’re stuck with the fallout from that.”

Läs rapporten från Sense About Science här.

Källor: Sense About Science & The Guardian

Inget vanligt förstoringsglas – hur man smälter järn med solljus

Posted in Övrigt, Folkbildning by Akademisk Frihet on 01 december 2010

Klippet här nedanför är taget från BBC:s ”Bang Goes The Theory”. I klippet besöker Jem Stansfield forskningsinstitutet Solar Furnace Research Facility i södra Frankrike och upptäcker vad man kan åstadkomma med koncentrerat solljus.

Kemikalisk fest

Posted in Övrigt, Folkbildning by Akademisk Frihet on 19 oktober 2010

Akupunktur dödar?

Posted in Folkbildning, Forskning by Akademisk Frihet on 18 oktober 2010

Akademisk Frihet har tidigare skrivit om en studie i vilken det visats att slarvigt utförd akupunktur sprider infektionssjukdomar, (läs mer om detta här). Idag skriver den brittiska dagstidningen The Guardian om en ny studie som hävdar att felaktigt placerade akupunkturnålar ligger bakom 86 personers död de senaste 45 åren.

Studien ”Deaths after acupuncture: A systematic review” har undersökt fall med patienter som dött i samband med eller kort efter akupunktur. Resultatet från studien är att de senaste 45 åren så har 86 personer dött tillföljd av akupunktur, vanligen efter punkterat hjärta eller lungor, skador på artärer, lever och infektioner. Dödsfallen är en följd av dåligt steriliserade och felaktigt placerade nålar och hade i de flesta fall kunnat undvikas.

(Foto: Kyle Hunter/Wikipedia)

De 86 personerna som avlidit tillföljd av akupunktur är mellan 26 och 82 år gamla och de flesta av dödsfallen har inträffat i Japan och Kina men det finns även fall rapporterade från USA, Tyskland och Australien. De senaste dödfallet inträffade enligt studien så sent som förra året i Kina då en 26 årig kvinna avled efter att ha behandlats med akupunktur.

Studien är gjord av Edzard Ernst som är professor i komplementär medicin vid Peninsula Medical School. Även om Peninsula Medical School samarbetar med University of Exeter, University of Plymouth och den skattefinansierade sjukvården NHS i Devon och Cornwall så är Ernsts bakgrund inte helt okontroversiell. Ernst började sin karriär vid ett homeopatiskt sjukhus i München och har själv praktiserat homeopati. Men Ernst har även publicerat studier som av den alternativmedicinska världen betraktats som kritiska mot alternativmedicin. Med tiden blev Ernst mer kritisk mot alternativmedicin och publicerade 2008 tillsammans med Simon Singh den alternativmedicinkritiska boken ”Trick or Treatment? Alternative Medicine on Trial”.

Studien är publicerad i tidskriften The International Journal of Risk and Safety. Det är en tidskrift som inte finns med i den stora vetenskapliga databasen PubMed och den finns heller inte representerad i ISI Web of Knowledge som listar alla större vetenskapliga tidskrifter med peer review granskning. Det gör att studiens kvalitet kan ifrågasättas även om resultatet inte verkar osannolikt.

Sammanfattningsvis visar resultatet på vilken av att akupunktur utförs på ett noggrant och kontrollerat sätt med strikta hygienkrav, något som egentligen borde vara en självklarhet. Läs studien i sin helhet här.

Källor: E. Ernst (2010) The International Journal of Risk and Safety in Medicine Vol. 22 No. 3 131-136, The Guardian & Wikipedia.

Mikrobiologi i Legoland

Posted in Folkbildning, Vetenskapsglädje by Akademisk Frihet on 07 september 2010

Om man bortser från att klippet här nedanför eventuellt kan vara sponsrat av Institut Pasteur då man inte als nämner Robert Koch så är det en riktig bra sammanfattning av mikrobiologins historia och fördelar. Robert Koch (1843-1910) var för övrigt tysk läkare och bakteriolog och tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1905. (Jo, det heter faktiskt så).

Har spikmattan fått sin revansch?

Posted in Folkbildning, Forskning, Spikmattor by Akademisk Frihet on 06 september 2010

Artikeln i Aftonbladet börjar med orden: ”Den utskrattade mattan har fått revansch i vetenskaplig mätning”. Pressmeddelandet från Karlstads universitet börjar med orden: ”Spikmattan hjälper inte mot kronisk smärta. Den ger inte heller bättre nattsömn.” Det är olika hur man beskriver vetenskapliga studier. Även Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skriver om saken. Men låt oss ta det från början.

För ganska exakt ett år sedan uppmärksammades spikmattorna mycket i media och lagom till julen utsågs de till årets julklapp. Producenterna av spikmattor tänjde på gränserna i marknadsföringen och insinuerade att mattorna lindrade ryggont, muskelspänningar, olika smärttillstånd och ischias, löser stress, sänker blodtrycket, ökar metabolismen, minskar inflammation och ökar uppbyggnad av ny vävnad. Konsumentombudsmannen stämde också under hösten 2009 ett av de ledande företagen bakom spikmattorna, Team Shakti, för otillbörlig marknadsföring. Akademisk Frihet publicerade flera inlägg ang. spikmattor, främst med fokus på hur Team Shakti marknadsförde mattorna. (Läs samtliga av dessa inlägg här).

Då för ett år sedan fanns egentligen bara en vetenskaplig studie av spikmattor. Den publicerades av David Bowsher i den vetenskapliga tidskriften The Lancet 1980 och var gjord på tre fakirer som använde riktiga spikmattor med piggar i metall. Bowsher gav dem naloxon, ett ämne som blockerar effekten av endorfin, för att se om inte fakirerna skulle uppleva smärta då, vilket de till hans förvåning inte gjorde.

Förra årets julklapp enligt Handelns utredningsinstitut. (Foto: Wikipedia)

Idag släppte dock Karlstads universitet ett pressmeddelande i vilket man meddelade att man nu gjort den första vetenskapliga studien av de ”moderna” spikmattornas effekt. Studien har letts av Anette Kjellgren, docent i psykologi vid Karlstads universitet. Enligt pressmeddelandet är studien är relativt liten då endast 35 personer i åldrarna 21-81 år deltog. Alla deltagare har haft en dokumenterad historia av långvarig muskelspänningssmärta. Villkoret för att få vara med i studien var att man inte provat spikmatta tidigare. 
Detta krav gjorde att det blev mycket svårt att hitta deltagare då många redan prövat spikmattan. Noterbart är också att man i studien har använt två olika sorters spikmattor men ingen skillnad i resultatet har kunnat påvisas mellan fabrikaten.

När man granskar studiens resultat så är det slående hur verkningslös spikmattan är när det gäller nästan alla av de påståenden som gjordes i media och reklamen för ett år sedan. Spikmattan ger ingen mätbar effekt på vare sig sömn, stress, ångest eller långvarig kronisk smärta. Att tala om en revansch är minst sagt en överdrift. Men… (Det finns alltid ett ”men”).

Enligt pressmeddelandet finns det mätbar och signifikant minskning av den värsta smärtan, d.v.s. att de värsta smärttopparna kapas. Docent Kjellgren sammanfattar studiens resultat i pressmeddelandet:

”Spikmattan verkar alltså inte hjälpa mot deras ständiga, molande smärta, men kan ge viss lindring när det gäller kraftiga smärtpåslag.”

Vad är då kvaliteten på studien? Tyvärr är det väldigt svårt att säga eftersom studien inte är publicerad ännu vilket i praktiken gör det omöjlig att säga hur kvalitativ studien är. Vi vet t.ex. inget om vilken statistik som använts eller hur studiedesignen ser ut. Pressmeddelandet avslöjar inte mycket detaljer om studien men lite får vi ändå reda på. När det gäller de parametrar man tittat på så får man av pressmeddelandet reda på att forskarna ”har mätt en rad psykologiska variabler och smärtindikatorer” samt att man gärna vill se studier där man också tittar på halter av oxytocin, stresshormon och endorfiner, vilket måste tolkas som att dessa inte är kontrollerade i den aktuella studien. Detta i kombination med att den ansvariga forskaren är i docent i psykologi talar för att studien snarare berör upplevelsen av smärta än rent medicinskt kliniska effekter, (i alla fall i strikt mening).

Nu framgår som sagt inte några detaljer men man kan tänka sig att forskarna har använt någon form av skattning av upplevd smärta på en relativ skala, (men det är min tolkning). Jag skulle i så fall vilja veta mer om hur man fastställt de negativa kontrollerna innan jag tar den smärttoppskapande effekten på allvar. Tar man dessutom hänsyn till att studien är liten och att det varit svårt att rekrytera deltagare så är studien ett mycket klent bevis, om något, för att spikmattan har medicinska effekter. Som jag påpekat tidigare i inlägget, det är slående att det inte finns någon större effekt. Av alla de parametrar man tittat på så finns det bara en som eventuellt kan vara intressant.

Sammanfattningsvis så är studien intressant. Det är inte omöjligt att det finns en viss effekt, kanske psykologisk, på smärttoppar men det är på tok för tidigt att säga något om detta. Dels för att vi inte vet något om studiens detaljer men framför allt därför att fler studier behövs.

Källa: Karlstads universitet

Sarah Palin sågar forskning om genetik

Posted in Folkbildning by Akademisk Frihet on 14 augusti 2010

Kommentarer om klippet här nedanför är egentligen överflödiga. Mer ignorant när det gäller forskning kan man nästan inte bli. Klippet är taget från NBC och deras politiska kommentator Richard Wolffe sammanfattar Palins uttalande om forskning bra i klippet:

”The most mindless, ignorant, uninformed, comment that we have seen from Governor Palin”

Ny UFO-dokumentation offentliggörs – Nya konspirationsteorier

Posted in Övrigt, Folkbildning, Pseudovetenskap & vidskepelse by Akademisk Frihet on 06 augusti 2010

I dagarna så har det brittiska försvarsdepartementet The Ministry of Defence avhemligat flera tidigare hemligstämplade dokument om oidentifierade flygande objekt (UFO). Avhemligandet är en del av The Ministry of Defence samarbete med The National Archives och det är sjätte gången som tidigare hemligstämplade dokument rörande UFO:s offentliggörs. Den här gången är det 18 dokument som totalt omfattar över 5000 sidor som offentliggjorts. Mer konkret rör det sig om UFO-observationer, brev från allmänheten samt dokument som handlar om hur UFO-frågan ska hanteras om den tas upp i det brittiska parlamentet, vilket faktiskt hände vid ett flertal tillfällen.

Linsmoln har ofta orsakat UFO-rapporter, förmodligen pågrund av sin speciella form. (Foto: Wikipedia)

Innehållet i dokumenten har satt fart på konspirationsteorierna och ses av vissa som ett bevis för en global mörkläggning av utomjordiska besök. I ett av dokumenten, ett brev till The Ministry of Defence skickat av en privatperson, skriver en man som arbetar som forskare, (vars namn fortfarande är hemligstämplat), att hans morfar/farfar (grandfather) arbetat som livvakt åt Sir Winston Churchill. Brevskrivaren hävdade att Churchill träffade General Dwight D Eisenhower för att diskutera en händelse under andra världskriget då en RAF-pilot återvänt från en bombräd och berättat om ett möte med ett UFO med extraordinära manöverförmågor och hastigheter. Brevskrivaren hävdar också att Churchill och Eisenhower enades om att hålla detta hemligt för allmänheten för att undvika masspanik och märkligt nog också för att skydda religioner (eller kanske snarare kyrkan):

”to avoid the possibility that people’s belief in God and the church would be shattered”

Detta har tolkats som ett bevis för en global mörkläggning. Men konspirationsteoretikerna ser bara det som de vill se. Läser man vidare i dokumenten så framgår det med all önskvärd tydlighet att The Ministry of Defence med flera noggrant utrett om brevskrivarens uppgifter stämmer och inte hittat några dokument eller övrigt bevismaterial för att påståendena skulle vara sanna. Dessutom kan jag inte låta bli att undra om verkligen The Ministry of Defence skulle offentliggöra dokumenten om det verkligen hade funnits någon global mörkläggning. Dock ska det i ärlighetens namn också sägas att påståendena har varit svårutredda då UFO-dokumentation från tiden innan 1967 vanligen förstördes efter fem år.

De nyligen släppta dokumenten rör inte bara UFO:s. Vissa berör också spöken och mystiska cirklar i sädesfält. En händelse som finns med i dokumentationen är att 1990 så kom en man till RAF:s bas i Stanmore och berättade att han haft en sanndröm om en nära förestående attack mot en militärbas i London. Mannen, som ansåg sig besitta mediala förmågor, var övertygad om att detta var en varning som RAF borde ta på största allvar. Ett par veckor senare inträffade faktiskt en bombattack mot RAF:s bas i Stanmore. Återigen, det finns säkert de som anser att detta skulle vara någon form av bevis för sanndrömmar, spådomar och profetior men man glömmer då att det finns en uppsjö av liknande påståenden i de offentliggjorda dokumenten och dessa varningar har visat sig vara helt felaktiga. Det inte konstigt att det av slumpmässiga skäl i efterhand går att peka på att det i något enstaka fall kan se ut som att spådomen slog in. Det bevisar ingenting.

Dagens blogginlägg får avslutas med en man som kontaktade The Ministry of Defence i början av 2000. Mannen hade spelat hos en vadslagningsfirma med oddsen 100:1 om att det under 1900-talet skulle ske minst ett bekräftat utomjordiskt besök och nu vände han sig till The Ministry of Defence för att få bevis som skulle stödja hans krav på pengar. The Ministry of Defences svar är en utmärkt sammanfattning av min syn på utomjordiska besökare:

”while the department remains open-minded about the possibilities, there are no such evidence”

Läs de senaste offentliggjorda dokumenten i sin helhet här. Tidigare offentliggjorda dokument kan läsas här. Den brittiska dagstidningen The Guardian har skrivit två sammanfattande artiklar om de senast offentliggjorda dokumenten som kan läsas här och här.

Källor: The National Archives The UFO Files & The Guardian

Uppsala eller Lund? Vilket universitet är äldst? Edward Blom vet!

Posted in Övrigt, Folkbildning by Akademisk Frihet on 24 juli 2010

Rivaliteten mellan Uppsala och Lund är omvittnad. Kanske beror denna vänliga osämja på rävspelet bakom det faktum att Uppsala universitet är äldre än universitetet i Lund. Klippet nedanför är hämtat ur extra materialet från serien ”Mellan skål & vägg med Edward Blom!” som gick förra året på TV8.

Galileo Galileis fingrar visas i Florens – vetenskapsmän som helgon?

Posted in Övrigt, Folkbildning, Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 16 juni 2010

För knappt en månad sedan skrev jag ett blogginlägg om ett märkligt museiföremål i London. På The Hunterian Museum kan man beskåda biskopen i Durham, Thomas Thurlows, rektum. (Läs mer om detta här). Nu är det dags igen.

I tisdags öppnade Florens vetenskapshistoriska museum efter två års renovering. I samband med renoveringen bytte även museet namn till Galileo Museum. I samband med detta så har två nya föremål införskaffats till utställningen: Galileo Galileis långfinger och tumme. Vetenskap och religion är två skilda saker men frågan är om inte utställningen håller på att skapa ett vetenskapligt helgon. Jag åter kommer strax till detta. Men först kan det vara på plats att först veta lite mer om vem Galileo Galilei var och känna till det grymma öde som han gick till mötes.

Porträtt av en åldrad Galileo Galilei målat av Giusto Sustermans. (Foto: Wikipedia).

Galileo Galilei föddes 15 februari 1564. Sommaren 1609 nåddes Galilei av ryktet att kikare hade tillverkats i Nederländerna. Galilei blev mycket intresserad av kikare och byggde med tiden flera kikare själv med upp till 30 gångers förstoring. Dessa kikare var en förutsättning för han vetenskapliga genombrott. 1610 upptäckte Galilei att fyra stora månar kretsar kring Jupiter och han identifierade många stjärnor som är inte är synliga med blotta ögat.

Galileis forskning gjorde dock att han blev hatad av kyrkan. I skrifter som Lettere sulle macchie solari (Breven om solfläckarna) och Il saggiatore (Proberaren) argumenterade han bl.a. för att solen var solsystemets mitt och inte Jorden som kyrkan hävdade. Han gick också till häftigt angrepp mot jesuitastronomen Orazio Grassi för dennes åsikter om kometer. Med anledning av detta tvingade Vatikanen 1616 Galilei att avge ett löfte att inte längre förkunna Copernicus teori som en absolut sanning; den fick enbart dryftas som en matematisk hypotes.

Det dokument som Galileo Galilei först skrev med anledning av sin upptäckt av Jupiters månar. En upptäckt som också visade att alla himlakroppar inte roterar runt Jorden. Upptäckten presenterade i Sidereus Nuncius 1610. (Foto: Wikipedia).

1632 sätter kyrkan på allvar stopp för Galileis vetenskapliga upptäckter i samband med att Galilei publicerar Dialogo (Dialog). Trots att texten hade korrigerats och godkänts av kyrkans ämbetsmän utbröt en kampanj mot honom, sannolikt styrd från Collegio Romano. I februari 1633 fördes Galilei till inkvisitionens domstol. Inkvisitionen är inte känd för sina rättssäkra rättegångar och detta var inget undantag. Nationalencyklopedin beskriver rättegången så här:

”Rättegången mot Galilei är en av de mest dramatiska och omdebatterade episoderna i naturvetenskapens historia. Det förekom utan tvivel falska dokument som talade till Galileis nackdel, vilket gör det sannolikt att domen vilade på juridiskt bedrägeri.”

Den 22 juni 1632 dömdes Galilei till livstids fängelse och tvingades avsvära sig all tro på den kopernikanska läran. Inte förrän på sent 1980-tal bad Vatikanen genom påven Johannes Paulus II om ursäkt för behandlingen av Galilei och erkände att Galilei haft rätt, Jorden snurrar runt solen och inte tvärt om.

Galilei dör 8 januari 1642 men inte förrän 1737 så blir det klart att Galilei skall begravas i Santa Croce basilikan i Florens, mittemot Michelangelos grav. I samband med detta lägger beundrare beslag på tre av Galileis fingrar, en tand samt en ryggkota. Ryggkotan finns sedan lång tid tillbaka vid universitetet i Padua, där Galilei själv undervisade.

Ett av de fingrar som cirkulerat fanns redan på museet men tummen och långfingret från Galileis högra hand samt tanden har under åren ägts av samma familj och lämnats vidare mellan generationerna. Under tidigt 2000-tal försvann dock alla spår av relikerna men så dök de upp på en auktion förra året tillsammans med flertalet historiska dokument från familjen som styrker både äktheten och arvslängden för relikerna. Efter att ha testat äktheten ropade museet i Florens in fingrarna och tanden och de visas nu tillsammans med det tredje fingret i museets utställngar. På museet kan man även beskåda vad som enligt museet är det enda bevarade teleskop som Galilei själv konstruerat och som användes för att upptäcka Jupiters månar.

Galileo Galileis grav i Santa Croce basilikan i Florens. (Foto: Wikipedia).

När jag läser nyheten om Galileis fingrar som visas i Florens slås jag av likheten med katolska helgon. Håller Galileo Galilei på att göras till ett vetenskapens helgon? Likheterna mellan katolska kyrkans helgon och Galilei är slående trots att de då betraktades som varandras motsatser. Galilei fick utstå hat och våld från överheten för sin tro på vetenskap och tvingades till att erkänna den ”rätta” tron. Vid hans död smusslade hans anhängare undan kroppsdelar som nu visas offentligt. Ganska likt det som också hände många katolska helgon.

Vad betyder detta? Jag vet inte riktigt. Kanske säger det mer om kultur än om vetenskap och religion? Eller kan det vara så att i ett sekulariserat samhälle kanske det är detta oundvikligt? Vi människor verkar onekligen ha ett behov av ceremonier och av personer att se upp till. Sedan kanske detta tar sig uttryck inom både vetenskapen eller i en religiös kontext. Jag har inga svar, tydliga åsikter eller djupblodande analyser att erbjuda men det är en intressant likhet.

Källa: The Guardian & Nationalencyklopedin