Akademisk Frihet

Kändisars omfamnande av pseudovetenskap uppmärksammas

Posted in Folkbildning, Pseudovetenskap & vidskepelse by Akademisk Frihet on 04 januari 2011

Den brittiska organisationen Sense About Science har precis publicerat sin årliga rapport om kändisars okritiska omfamnande av pseudovetenskapliga påståenden. Sense About Science är en oberoende stiftelse som har ett folkbildande syfte när det gäller forskning och vetenskaplig metodik och beskriver sin verksamhet på hemsidan:

”We respond to the misrepresentation of science and scientific evidence on issues that matter to society, from scares about plastic bottles, fluoride and the MMR vaccine to controversies about genetic modification, stem cell research and radiation. We work with scientists and civic groups to promote evidence and scientific reasoning in public discussion.”

Förstasidan på rapporten från Sense About Science.

I rapporten går man igenom påståenden som kändisar har gjort under 2010 och låter forskare från olika universitet i Storbritannien bemöta dessa. En av årets trender var felaktiga påståenden om hur våra kroppar fungerar. Exempelvis rekommenderade popstjärnan Sarah Harding från tjejpopgruppen Girls Aloud i Now magazine att strö träkol på maten som en detoxkur för att bli av med ”bad, damaging stuff”.

Rekommendationen att strö kol på maten är trots allt inte så dålig och ett av de minst felaktiga påståendena i rapporten. Kol används t.ex. i gasmasker för att absorbera toxiska molekyler men det har inte riktigt samma funktion i kroppen som dessutom har ett eget bra system för att göra sig av med ”bad, damaging stuff” i normala halter. Dock finns det en medicinsk effekt av att strö kol på maten och det är att det kan göra fisar mindre illaluktande.

En kategori av kändisar som ofta omfamnar pseudovetenskap är sportstjärnor. Här i Sverige har exempelvis trestegshopparen Christian Olsson behandlat sina skador med homeopati. (Läs gärna tidigare blogginlägg om detta). Mest uppmärksammat under 2010 var de s.k. ”kraftarmbanden” som genom ”holografisk teknologi” påstods ge kroppen positiv energi och förbättra såväl styrka som balans och flexibilitet. Armbanden användes bland annat av det holländska landslaget under fotbolls VM 2010 och andra kändisar så som David Beckham, Robert de Niro och Kate Middleton har använt armbanden och rekommenderat andra att göra det samma. Formel 1 stjärnan Rubens Barrichello har t.ex. beskrivit effekterna av armbandet på följande sätt:

”It is amazing how I feel better, stronger and more flexible when I exercise.”

I rapporten får Rubens Barrichello och andra kraftarmbandskändisar svar på tal från professor Greg Whyte vid Liverpool John Moores University som är specialist på idrottsmedicin:

”Rubens should feel better, stronger and more flexible when he exercises! Over time physical training enhances oxygen transport and consumption, and increases muscle mass and range of motion. Any perceived enhancement to his performance from wearing the Power Balance bracelet is likely to be a placebo effect, as he expects to feel a change.”

Jennifer Aniston lyfts fram som ett föredöme i rapporten. (Foto: Wikipedia).

Rapporten kritiserar inte bara kändisar utan lyfter fram exempelvis Vänner-stjärnan Jennifer Aniston som ett gott exempel. När skvallerpressen började skriva att det ryktades att Aniston gick på barnmatsdiet gick Aniston ut i People magazine och inte bara dementerade ryktet utan avfärdade hela idén med detox-dieter.

Metoden att uppmärksamma enskilda offentliga personers pseudovetenskapliga uttalanden och lyfta fram folkbildning praktiseras även i Sverige. Mest känt är kanske Föreningen Vetenskap och Folkbildnings (VoF) priser Årets förvillare och Årets folkbildare. (Läs mer om 2010 års pristagare här). Så länge denna typ av priser och rapporter fokuserar på vetenskapen bakom påståendena och inte slår över i personangrepp anser Akademisk Frihet att de fyller ett bra syfte, bäst beskrivet av Lindsay Hogg från Sense About Science i en intervju i den brittiska dagstidningen The Guardian:

”When people in the public eye give opinions about causes of disease, cures, diets, or products we should buy or avoid, that’s it, their opinion goes worldwide in seconds […] It gets public attention and appears in every related Google search for months. So if it’s scientifically wrong, we’re stuck with the fallout from that.”

Läs rapporten från Sense About Science här.

Källor: Sense About Science & The Guardian

Kreationist föreläser på Stockholms universitet

Posted in Pseudovetenskap & vidskepelse, Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 22 november 2010

I övermorgon, onsdagen 24 november, kommer kreationisten Krister Renard att föreläsa på Stockholms universitet. Föreläsningen som går under rubriken ”Slump eller avsikt – vad ligger bakom universum och livet” kommer att hållas under lunchen (12.00 – 13.00) i hörsal B4 vid Stockholms universitet.

Krister Renard tillhör Livets Ord där han arbetar som lärare på församlingens gymnasium och är en av de mer framträdande kreationisterna i Sverige. Renard kallar sig nog inte kreationist utan skulle förmodligen själv hävda att han företräder intelligent design. Skillnaden mellan båda dessa två vidskepliga teorier är marginell och Renard hymlar inte heller med sin avsky gentemot evolutionsteorin. Redan 1989 var hans ståndpunkt glasklar. I boken ”Vetenskap och tro, två vägar till en världsbild” (Libris förlag) skriver han bl.a.:

”Jag tror det är viktigt att kristenheten inser var striden står […] Så låt oss kristna rikta om kanonerna lite grand och börja skjuta på själva grunden för ateismen – evolutionen”.

Frågan är dock hur öppen Renard kommer att vara med sitt vetenskapsförakt under onsdagens föreläsning. Vid en liknande föreläsning i Linköpings universitets lokaler 2006 lär Renard ha sagt att intelligent design inte är vetenskap.

Av titeln på föreläsningen, (”Slump eller avsikt – vad ligger bakom universum och livet”), att döma har arrangörerna avsiktligt eller oavsiktligt missförstått evolutionsteorin. Det finns inget slumpmässigt i evolutionen. Evolution bygger inte på slump utan naturligt urval genom selektion. Det finns inget att tro på eller inte tro på när det gäller evolutionsteorin. Det är fakta framtagen precis som all annan fakta vi känner. Angreppen mot evolutionsteorin är därför också ett angrepp mot hela den vetenskapliga metodiken och det västerländska vetenskapsbaserade samhället.

Hur kommer det sig att då att vetenskapsfientliga krafter får tillträde till svenska universitet? Renard är inbjuden av Stockholms universitets kristna studentförening (Stuk). Det är inte första gången som en kristen studentförening låter sig utnyttjas för att kreationister ska få tillträde till universiteten. I början av 2008 bjöd den kristna studentföreningen Credo vid Uppsala universitet in kreationisten Anders Gärdeborn från den svenska kreationistorganisationen Genesis. Gärdeborn tilläts hålla ett föredrag i universitetsaulan. Universitetet måste enligt lag ge studentföreningar tillträde till sina lokaler, vilket är bra, men detta utnyttjades av Credo och Genesis kunde oförtjänt få legitimitet för sina påståenden genom att efteråt kunna hävda att deras teorier presenteras på universitet även i Sverige. Gärdeborn kunde ostört föreläsa på ett svenskt universitet om att Darwin hade fel och att sanningen finns i Första Mosebok. På onsdag är dags igen, fast den här gången på Stockholms universitet. Ett reportage från Gärdeborns föredrag kan läsas i Uppsala studentkårs tidning Ergo. Läs gärna tidigare blogginlägg om hur kreationister i Sverige försöker ta sig bakvägen in på universiteten samt blogginlägget om det svenska kreationistiska museet ”Den förhistoriska världen” i Umeå.

Evolution genom naturligt urval är ingen kontroversiell fråga bland de flesta troende (och definitivt inte bland forskare). De allra flesta kristna samfund från Svenska Kyrkan till Vatikanstaten står bakom evolutionsteorin. Situationen där en liten högljudgrupp av kreationister tar bakvägen in på lärosäten i Sverige påminner allt mer om situationen i USA där grundskoleelever och studenter uppmuntras att ta strid för att föra in kreationism i skolor och på universitet. Frågan kristna studentföreningar, som säkert i de flesta fall gör ett bra arbete, måste ställa sig är om de verkligen vill låta sig utnyttjas av kreationister.

Källor: Stockholms universitets kristna studentförening & Kornhall (2008), Skapelsekonspirationen, Leopard Förlag, Stockholm (ISBN978-91-7343-214-6)

Minskat förtroende för forskning, ökat förtroende för vidskepelse

Posted in Pseudovetenskap & vidskepelse, Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 17 november 2010

Igår presenterade Vetenskap & Allmänhet (VA) sin årliga rapport ”VA-barometern”. Sammanfattningsvis är rapporten en oroväckande läsning då rapporten visar att förtroendet för forskare är på nedgång samtidigt som tilltron till vidskepelse, i det här fallet astrologi, är på uppgång.

Vetenskap & Allmänhet, icke att förväxla med Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF), är en förening som vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare och medlemmar i VA är en rad organisationer, myndigheter och företag. Varje år presenterar VA med stöd av Vetenskapsrådet en årlig barometer över allmänhetens syn på forskning och vetenskap. Åretes undersökning genomfördes av opinionsundersökningsföretaget Novus och är den nionde i raden. Under perioden 28 september – 4 oktober genomfördes drygt 1000 telefonintervjuer.

Miskat förtroende för forskare enligt VA-barometern. (Foto: Uppsala universitet).

Resultatet av undersökningen visar på ett kraftigt förtroendetapp på över 10 % jämfört med förra årets mätning för forskare vid universitet och högskolor räknat i andel som har stort eller mycket stort förtroende på en femgradig skala. Endast 63 % av de tillfrågade uppger att de har stort eller mycket stort förtroende, vilket är den lägsta noteringen sedan mätningarna startade. Trenden är den samma när det gäller forskare vid företag där förtroendet ligger på rekordlåga 45 % (andel som har stort eller mycket stort förtroende). Generellt sätt har dessa forskare alltid lägre förtroende hos allmänheten än forskare vid universitet och högskolor.

Mellan 2003 och 2007 ökade förtroendet för forskare men redan förra året kunde man ana ett trendbrott och med årets kraftiga förtroende ras är siffrorna ner på rekordlåga nivåer. Det är naturligtvis svårt att spekulera i orsakerna till detta men en orsak till det kraftiga förtroenderaset för forskare vid universitet och högskolor skulle kunna vara den under förra året uppmärksammande ”Climategate-affären” i vilken klimatforskare anklagades för att förvanska klimatdata och vilseleda allmänheten och beslutsfattare. Att forskarna och FN:s klimatpanel IPCC blev rentvådda och att den av människan orsakade globala uppvärmningen fortfarande är ett faktum vilket det råder stor vetenskaplig enighet kring spelar kanske mindre roll för förtroendet hos allmänheten. Forskare framställs också i media i många fall som orsaken till problem. Rapporteringen om läkemedelsindustrin tenderar att fokusera på biverkningar och konspirationer kring svininfluensavaccin snarare än nya läkemedel som effektivt botar sjuka.

Själva trenden med minskat förtroende för forskare har säkert också att göra med att det kan upplevas som om forskningen blir mer komplex och svårtgreppbar. Exempelvis så kan man i rapporten se att utbildningsnivån spelar en stor roll för vilket förtroende för forskare man har. En högre utbildningsnivå ger generellt sätt större förtroende. Baksidan av detta är en begynnande elitism, fast på ett lite oväntat sätt. I rapporten kan man läsa att fyra av tio menar att teknik och vetenskap är för svårt för de flesta att förstå men det är en åsikt som är klart vanligare bland personer utan högre utbildning. Även om det idag är färre som är av åsikten att teknik och vetenskap är för svårt för de flesta så är det en mycket tråkig uppgiven syn på vetenskap. Akademisk Frihet tror att delvis så har vetenskapssamhället sig självt att skylla för detta. Idag skrivs t.ex. mer och mer ang. forskning på engelska och inom vissa forskningsområden saknas t.o.m. svenska uttryck för vissa facktermer. På det hela taget så kan akademikervärlden i allmänhet verka svårttillgänglig.

Men det riktigt oroväckande i rapporten är att samtidigt som förtroendet för forskning minskar så ökar förtroendet för vidskepelse, representerat i undersökningen av astrologi. Andelen som anser att astrologi inte als är vetenskapligt störtdyker från 46 % av de tillfrågade till endast 34 %. Inte konstigt att andelen som bedömer astrologi som vetenskapligt ökar till 21 %. Skrämmande läsning. Generellt sett används ofta frågor om astrologi och vetenskap som en kunskapsmätare i olika undersökningar och andelen svenskar som tror på astrologi är visserligen fortfarande relativt låg internationellt sett men utvecklingen är oroväckande. Speciellt oroväckande är det att det är bland unga i åldrarna 16 till 29 år som förtroendet för astrologi är som störst.

Ökat förtroende för astrologi enligt VA-barometern. (Foto: Wikipedia).

Astrologi är en vidskeplig föreställning om att stjärntecknens positioner vid födelseögonblicket påverkar våra liv under hela livet. Astrologin har flertusenåriga rötter och har inte ändrats mycket sedan dess. Under tiden har jordaxeln vridits med tiotals grader och kastat om zodiaken så stjärntecknen inte längre stämmer med de månader som de en gång tillhörde. Men förutom att astrologi är vidskepligt lurendrejeri av dem som tar det på blodigt allvar så är det också en otäck stereotyp människosyn. Hur skulle vi reagera om en tidning publicerade en spalt med tolv nationaliteter som löd exempelvis:

”Danskar, ditt sorglösa fylleliv och fördomsfulla inställning till andra nationaliteter gör att du får en trevlig kväll men ett hårt uppvaknande. Finländare, du bör nog överväga att kliva ur bastun och sluta supa dig full på vodka.”

Och så vidare genom tolv nationella stereotyper, eller ännu värre hudfärger. Många kanske säger att astrologi är en helt annan sak och visst är inte horoskopen lika kränkande som exemplen ovan men vi bör fråga oss var egentligen skillnaden ligger. Astrologi bygger på samma stereotypa indelning och karaktärisering av människor endast baserat på omständigheter som rådde när en person råkade födas.

Sammanfattningsvis är VA-barometern en oroväckande läsning, i synnerhet om trenderna håller i sig. Behovet av forskning, folkbildning och lättillgänglig kostnadsfri grundskola och högskola är större än på länge. Läs hela rapporten här.

Källa: VA-barometern (VA-rapport 2010:6, ISBN 978-91-85585-58-8)

Har spikmattan fått sin revansch?

Posted in Folkbildning, Forskning, Spikmattor by Akademisk Frihet on 06 september 2010

Artikeln i Aftonbladet börjar med orden: ”Den utskrattade mattan har fått revansch i vetenskaplig mätning”. Pressmeddelandet från Karlstads universitet börjar med orden: ”Spikmattan hjälper inte mot kronisk smärta. Den ger inte heller bättre nattsömn.” Det är olika hur man beskriver vetenskapliga studier. Även Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skriver om saken. Men låt oss ta det från början.

För ganska exakt ett år sedan uppmärksammades spikmattorna mycket i media och lagom till julen utsågs de till årets julklapp. Producenterna av spikmattor tänjde på gränserna i marknadsföringen och insinuerade att mattorna lindrade ryggont, muskelspänningar, olika smärttillstånd och ischias, löser stress, sänker blodtrycket, ökar metabolismen, minskar inflammation och ökar uppbyggnad av ny vävnad. Konsumentombudsmannen stämde också under hösten 2009 ett av de ledande företagen bakom spikmattorna, Team Shakti, för otillbörlig marknadsföring. Akademisk Frihet publicerade flera inlägg ang. spikmattor, främst med fokus på hur Team Shakti marknadsförde mattorna. (Läs samtliga av dessa inlägg här).

Då för ett år sedan fanns egentligen bara en vetenskaplig studie av spikmattor. Den publicerades av David Bowsher i den vetenskapliga tidskriften The Lancet 1980 och var gjord på tre fakirer som använde riktiga spikmattor med piggar i metall. Bowsher gav dem naloxon, ett ämne som blockerar effekten av endorfin, för att se om inte fakirerna skulle uppleva smärta då, vilket de till hans förvåning inte gjorde.

Förra årets julklapp enligt Handelns utredningsinstitut. (Foto: Wikipedia)

Idag släppte dock Karlstads universitet ett pressmeddelande i vilket man meddelade att man nu gjort den första vetenskapliga studien av de ”moderna” spikmattornas effekt. Studien har letts av Anette Kjellgren, docent i psykologi vid Karlstads universitet. Enligt pressmeddelandet är studien är relativt liten då endast 35 personer i åldrarna 21-81 år deltog. Alla deltagare har haft en dokumenterad historia av långvarig muskelspänningssmärta. Villkoret för att få vara med i studien var att man inte provat spikmatta tidigare. 
Detta krav gjorde att det blev mycket svårt att hitta deltagare då många redan prövat spikmattan. Noterbart är också att man i studien har använt två olika sorters spikmattor men ingen skillnad i resultatet har kunnat påvisas mellan fabrikaten.

När man granskar studiens resultat så är det slående hur verkningslös spikmattan är när det gäller nästan alla av de påståenden som gjordes i media och reklamen för ett år sedan. Spikmattan ger ingen mätbar effekt på vare sig sömn, stress, ångest eller långvarig kronisk smärta. Att tala om en revansch är minst sagt en överdrift. Men… (Det finns alltid ett ”men”).

Enligt pressmeddelandet finns det mätbar och signifikant minskning av den värsta smärtan, d.v.s. att de värsta smärttopparna kapas. Docent Kjellgren sammanfattar studiens resultat i pressmeddelandet:

”Spikmattan verkar alltså inte hjälpa mot deras ständiga, molande smärta, men kan ge viss lindring när det gäller kraftiga smärtpåslag.”

Vad är då kvaliteten på studien? Tyvärr är det väldigt svårt att säga eftersom studien inte är publicerad ännu vilket i praktiken gör det omöjlig att säga hur kvalitativ studien är. Vi vet t.ex. inget om vilken statistik som använts eller hur studiedesignen ser ut. Pressmeddelandet avslöjar inte mycket detaljer om studien men lite får vi ändå reda på. När det gäller de parametrar man tittat på så får man av pressmeddelandet reda på att forskarna ”har mätt en rad psykologiska variabler och smärtindikatorer” samt att man gärna vill se studier där man också tittar på halter av oxytocin, stresshormon och endorfiner, vilket måste tolkas som att dessa inte är kontrollerade i den aktuella studien. Detta i kombination med att den ansvariga forskaren är i docent i psykologi talar för att studien snarare berör upplevelsen av smärta än rent medicinskt kliniska effekter, (i alla fall i strikt mening).

Nu framgår som sagt inte några detaljer men man kan tänka sig att forskarna har använt någon form av skattning av upplevd smärta på en relativ skala, (men det är min tolkning). Jag skulle i så fall vilja veta mer om hur man fastställt de negativa kontrollerna innan jag tar den smärttoppskapande effekten på allvar. Tar man dessutom hänsyn till att studien är liten och att det varit svårt att rekrytera deltagare så är studien ett mycket klent bevis, om något, för att spikmattan har medicinska effekter. Som jag påpekat tidigare i inlägget, det är slående att det inte finns någon större effekt. Av alla de parametrar man tittat på så finns det bara en som eventuellt kan vara intressant.

Sammanfattningsvis så är studien intressant. Det är inte omöjligt att det finns en viss effekt, kanske psykologisk, på smärttoppar men det är på tok för tidigt att säga något om detta. Dels för att vi inte vet något om studiens detaljer men framför allt därför att fler studier behövs.

Källa: Karlstads universitet

Kan man behandla malaria med homeopati?

Posted in Pseudovetenskap & vidskepelse by Akademisk Frihet on 08 augusti 2010

Klippet här nedanför är taget från BBC. I klippet diskuterar Melanie Oxley från brittiska Society of Homeopaths (som är en organisation som organiserar homeopater över hela Storbritannien) och den populärvetenskapliga författaren Simon Singh (som även forskat i partikelfysik vid Cambrige) om homeopati kan användas för att bota malaria. Bakgrunden är en undersökning som visar att flera av Society of Homeopaths medlemmar är villiga att ”behandla” sjukdomen. Jag tycker att Singh sammanfattar det hela bra i slutet av klippet:

”I can’t believe it!”

Ny UFO-dokumentation offentliggörs – Nya konspirationsteorier

Posted in Övrigt, Folkbildning, Pseudovetenskap & vidskepelse by Akademisk Frihet on 06 augusti 2010

I dagarna så har det brittiska försvarsdepartementet The Ministry of Defence avhemligat flera tidigare hemligstämplade dokument om oidentifierade flygande objekt (UFO). Avhemligandet är en del av The Ministry of Defence samarbete med The National Archives och det är sjätte gången som tidigare hemligstämplade dokument rörande UFO:s offentliggörs. Den här gången är det 18 dokument som totalt omfattar över 5000 sidor som offentliggjorts. Mer konkret rör det sig om UFO-observationer, brev från allmänheten samt dokument som handlar om hur UFO-frågan ska hanteras om den tas upp i det brittiska parlamentet, vilket faktiskt hände vid ett flertal tillfällen.

Linsmoln har ofta orsakat UFO-rapporter, förmodligen pågrund av sin speciella form. (Foto: Wikipedia)

Innehållet i dokumenten har satt fart på konspirationsteorierna och ses av vissa som ett bevis för en global mörkläggning av utomjordiska besök. I ett av dokumenten, ett brev till The Ministry of Defence skickat av en privatperson, skriver en man som arbetar som forskare, (vars namn fortfarande är hemligstämplat), att hans morfar/farfar (grandfather) arbetat som livvakt åt Sir Winston Churchill. Brevskrivaren hävdade att Churchill träffade General Dwight D Eisenhower för att diskutera en händelse under andra världskriget då en RAF-pilot återvänt från en bombräd och berättat om ett möte med ett UFO med extraordinära manöverförmågor och hastigheter. Brevskrivaren hävdar också att Churchill och Eisenhower enades om att hålla detta hemligt för allmänheten för att undvika masspanik och märkligt nog också för att skydda religioner (eller kanske snarare kyrkan):

”to avoid the possibility that people’s belief in God and the church would be shattered”

Detta har tolkats som ett bevis för en global mörkläggning. Men konspirationsteoretikerna ser bara det som de vill se. Läser man vidare i dokumenten så framgår det med all önskvärd tydlighet att The Ministry of Defence med flera noggrant utrett om brevskrivarens uppgifter stämmer och inte hittat några dokument eller övrigt bevismaterial för att påståendena skulle vara sanna. Dessutom kan jag inte låta bli att undra om verkligen The Ministry of Defence skulle offentliggöra dokumenten om det verkligen hade funnits någon global mörkläggning. Dock ska det i ärlighetens namn också sägas att påståendena har varit svårutredda då UFO-dokumentation från tiden innan 1967 vanligen förstördes efter fem år.

De nyligen släppta dokumenten rör inte bara UFO:s. Vissa berör också spöken och mystiska cirklar i sädesfält. En händelse som finns med i dokumentationen är att 1990 så kom en man till RAF:s bas i Stanmore och berättade att han haft en sanndröm om en nära förestående attack mot en militärbas i London. Mannen, som ansåg sig besitta mediala förmågor, var övertygad om att detta var en varning som RAF borde ta på största allvar. Ett par veckor senare inträffade faktiskt en bombattack mot RAF:s bas i Stanmore. Återigen, det finns säkert de som anser att detta skulle vara någon form av bevis för sanndrömmar, spådomar och profetior men man glömmer då att det finns en uppsjö av liknande påståenden i de offentliggjorda dokumenten och dessa varningar har visat sig vara helt felaktiga. Det inte konstigt att det av slumpmässiga skäl i efterhand går att peka på att det i något enstaka fall kan se ut som att spådomen slog in. Det bevisar ingenting.

Dagens blogginlägg får avslutas med en man som kontaktade The Ministry of Defence i början av 2000. Mannen hade spelat hos en vadslagningsfirma med oddsen 100:1 om att det under 1900-talet skulle ske minst ett bekräftat utomjordiskt besök och nu vände han sig till The Ministry of Defence för att få bevis som skulle stödja hans krav på pengar. The Ministry of Defences svar är en utmärkt sammanfattning av min syn på utomjordiska besökare:

”while the department remains open-minded about the possibilities, there are no such evidence”

Läs de senaste offentliggjorda dokumenten i sin helhet här. Tidigare offentliggjorda dokument kan läsas här. Den brittiska dagstidningen The Guardian har skrivit två sammanfattande artiklar om de senast offentliggjorda dokumenten som kan läsas här och här.

Källor: The National Archives The UFO Files & The Guardian

Homeopatisäljande apotekskedjan Boots etablerar sig i Sverige

Posted in Pseudovetenskap & vidskepelse, Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 15 juli 2010

Idag (torsdag 15 juli 2010) blev det klart att Farmacevtföretagarna och den brittiska apotekskedjan Boots enats om en gemensam affärsrörelse i Sverige. Det innebär att de första Bootsapoteken i Sverige öppnar i höst. Målet är över 100 apotek i Sverige som drivs av enskilda entreprenörer, skriver Farmacevtföretagarna och Boots i ett gemensamt pressmeddelande. Det gemensamma företag som bildas ägs till 51 procent av Boots och till 49 procent av Farmacevtföretagarna. I och med uppgörelsen kopplas också Farmacevtföretagarna AB helt bort från Sveriges Farmacevtförbund.

Under det senaste året har Boots i Storbritannien fått utstå mycket kritik för att man säljer homeopatiska preparat, bland annat i vintrats då brittiska skeptiker genomförde The 10:23 Campaign. Överhuvudtaget så har homeopatiska behandlingar diskuterats mycket i Storbritannien det senaste året. Bland annat så har underhuset utrett om homeopatiska behandlingar ska fortsätta få skattefinansiering (!) genom det brittiska allmänna sjukvårdssystemet National Health Service (NHS). Det finns t.ex. i London ett helt homeopatiskt sjukhus, Royal London Homeopathic Hospital, som delvis finansieras av NHS. (Läs gärna mitt tidigare blogginlägg om detta).

Homeopatins grundare Samuel Christian Hahnemann. (Foto: Wikipedia)

Bakgrunden till detta är att i höstas fick det brittiska systemet med licensierade homeopatiska behandlingar i NHS hård kritik för att vara ovetenskapligt. Det brittiska underhuset tillsatte då en expertkommitté bestående av läkare och forskare för att utvärdera systemet med licenser för homeopatiska behandlingar. I korthet menade kommittén att inkludera homeopatiska behandlingar i NHS är oetiskt och ett missbruk av skattebetalarnas pengar. Vidare dömde man också ut hela systemet med licensierade homeopatiska behandlingar som ovetenskapligt. (Läs mer om vad de kom fram till här). I samband med detta presenterade även British Homeopathic Association ett eget faktaunderlag och fick sedan kritik för att förvanska vetenskapliga studier, läs gärna mitt tidigare blogginlägg om detta.

Den 30 januari 2010 deltog hundratals personer från olika skeptiker- och konsumentorganisationer i Storbritannien i en protest mot Boots. Utanför Boots apotek runt om i Storbritannien ”överdoserade” man homeopatiska prepparat i stora mängder för att visa att homeopatiska prepparat bara är vatten utan medicinsk effekt och något som inte hör hemma på ett apotek. The Merseyside Skeptics Society skrev t.ex. i ett öppet brev till Boots:

”Not only is this two-hundred-year-old pseudo-therapy implausible, it is scientifically absurd. The purported mechanisms of action fly in the face of our understanding of chemistry, physics, pharmacology and physiology. As you are aware, the best and most rigorous scientific research concludes that homeopathy offers no therapeutic effect beyond placebo, but you continue to sell these products regardless because ”customers believe they work”. Is this the standard you set for yourselves? The majority of people do not have the time or inclination to check whether the scientific literature supports the claims of efficacy made by products such as homeopathy. We trust brands such as Boots to check the facts for us, to provide sound medical advice that is in our interest and supply only those products with a demonstrable medical benefit. We don’t expect to find products on the shelf at our local pharmacy which do not work.”

Förutom att Boots i Storbritannien säljer homeopatiska preparat, (som även går att köpa via Boots hemsida), så har Boots i Storbritannien t.o.m. en hel avdelning i sin webbshop för komplementär medicin där man förutom homeopatiska prepparat även säljer aromaterapi och medel för ”alternativ smärtlindring”. Frågan är om vi nu kommer att få en liknande utveckling i Sverige nu när Boots etablerar sig även här.

Det är inte bara i Storbritannien som Boots saluför homeopati. Även här i Skandinavien säljer Boots verkningslösa homeopatiska prepparat. Apotekskedjan Boots finns redan i Norge där man tillhanda håller dessa prepparat. Oftast beställs de in vid enskilda kundförfrågningar. När Akademisk Frihet kontaktade Boots Norge idag bekräftade Boots i en kort kommentar att man tillhandahåller homeopatiska prepparat:

”De ferreste apotek har homoepatiske produkter på lager,men man kan bestille inn til den enkelte kunde. Slik etterspørselen er per i dag,virker det som behovet er dekket.”

Homeopatiskt prepparat av ”styrkan” 15C baserat på Ledum palustre. (Foto: Wikipedia)

Akademisk Frihet har idag också varit i kontakt med Lennart Axelsson, vd Farmacevtföretagarna, angående om Boots kommer sälja homeopatiska prepparat även i Sverige. Enligt Axelsson så har Boots och Farmacevtföretagarna ännu inte diskuterat sortimentet utan det kommer Boots göra i samråd med de enskilda handlarna inom de närmsta månaderna. Således har man inte tagit ställning till om det kommer att säljas homeopatiska prepparat på Boots apotek i Sverige men Axelsson konstaterar att han är medveten om att farmacevtkåren i Svergie är mycket kritisk till homeopati.

Det går alltså inte att utesluta att Boots kommer sälja verkningslösa prepparat även i Sverige. Enligt Läkemedelverket så finns det inga begräsningar när det gäller att sälja homeopatiska prepparat då de inte är farliga. När allt kommer omkring så är det ju bara vatten. Däremot får de inte ha hälsopåståenden på förpackningen.

Ornella Barra, Chief Executive, Pharmaceutical Wholesale Division, Alliance Boots, som ansvarar för Boots internationella verksamhet säger i dagens pressmeddelande:

”Alliance Boots vill etablera Boots som ett starkt och pålitligt varumärke på den svenska apoteksmarknaden, och vi söker ständigt sätt att erbjuda innovativa produkter och tjänster till patienter och kunder.”

Det är bara att hoppas att Boots lägger tonvikten vid pålitlighet och inte på ”innovativa produkter” vilket verkar innefatta verkningslösa homeopatiska prepparat. Fram tills att vi vet hur Boots kommer att agera i Sverige så finns det all anledning att efterlysa en offentlig debatt om vetenskaplig evidens, pseudovetenskap och den medicinska vetenskapens roll i samhället.

Dagens Nyheter skriver idag kortfattat om att Boots etablerar sig i Sverige men utan att ta upp frågan om det också betyder att man kommer kunna köpa homeopatiska prepparat på svenska apotek. Klippet här nedanför beskriver homeopati utförligare och är tagit från dokumentären ”Enemies of Reason” som leds av prof. Richard Dawkins och sändes på brittiska Channel 4.

Källor: Boots Norge, Dagens Nyheter & Lennart Axelsson (vd Farmacevtföretagarna)

James Randi besöker Sverige och önskar svenska skeptiker lycka till

Posted in Folkbildning, Pseudovetenskap & vidskepelse by Akademisk Frihet on 15 juni 2010

Den kända magikern och skeptikern James Randi besökte idag Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) på inbjudan av Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). Tyvärr hade jag inte möjlighet att närvara men jag hoppas att Technicolor eller andra bloggare som var där skriver blogginlägg om själva föreläsningen.

Tidigare i år när den svenska podcasten Skeptikerpodden hade premiär så fick de en lyckoönskning av James Randi som önskade alla svenska skeptiker lycka till med att sprida information om vetenskapliga metoder och i arbetet mot vidskepelse och kvacksalveri, se klippet här nedanför. Detta inlägg får bli en tribute till både James Randi och svenska Skeptikerpodden. Lycka till i ert viktiga arbete.

Homeopatiska preparat – snart på svenska apotek?

Posted in Pseudovetenskap & vidskepelse by Akademisk Frihet on 03 maj 2010

Under de senaste månaderna har homeopati diskuterats livligt i Storbritannien. Anledningen till detta är att i Storbritannien kan licensierade homeopatiska behandlingar ingå i den skattefinansierade sjukvården (NHS). Bl.a. finns det i London ett helt homeopatiskt sjukhus, Royal London Homeopathic Hospital, som delvis finansieras av NHS. Men nu verkar det som att detta märkliga system är på väg att skrotas. På uppdrag av det brittiska underhuset (House of Commons) har en expertkommitté bestående av läkare och forskare utvärderat systemet med licenser för homeopatiska behandlingar och kommit fram till att inkludera homeopatiska behandlingar i NHS är oetiskt och ett missbruk av skattebetalarnas pengar. Vidare dömer man också ut hela systemet med licensierade homeopatiska behandlingar som ovetenskapligt. Läs med om detta här.

Akademisk Frihet har även rapporterat om att 30 januari i år så tog skeptiker över hela Storbritannien en överdos av homeopatiska läkemedel. Denna landsomfattande aktion genomfördes som en protest mot att den brittiska apotekskedjan Boots säljer homeopatiska preparat. Läs mer om aktionen här och mer om hur det gick kan läsas här. I samband med att frågan diskuterades i underhuset presenterade British Homeopathic Association (BHA) ett ”vetenskapligt” underlag som fick hård kritik och BHA anklagades för att förvanska studier. (Läs med om detta här).

Homeopatiskt prepparat (Foto: Wikipedia)

Här i Sverige har frågan inte varit lika uppmärksammad men nu verkar det tyvärr som att vi också skulle behöva en debatt om homeopati och vetenskapliga evidens. I och med privatiseringen av de svenska apoteken så kommer med all sannolikhet en förändring i sortimentet äga rum. Många har uttryckt en farhåga om att sortimentet då kan gå mot en mer oseriös riktning. Tyvärr verkar detta scenario rycka allt närmare. I senaste numret av Farmacevtisk revy har Maja Lundbäck gjort en undersökning av hur många av apotekskedjorna som kommer att sälja homeopatiska preparat om det skulle finnas en efterfrågan på sådana.

Resultatet av undersökningen är nedslående. Apotekskedjorna Apotek 1, Åhléns och Doc Morris kommer att sälja homeopatiska preparat om det skulle finnas en efterfrågan. Apoteksgruppen har ännu inte fattat beslut i frågan. ICA:s Cura och Kronans Droghandel svarar visserligen att de inte kommer att sälja preparaten men inte av anledningen att de är verkningslösa och inte kan backas upp med vetenskapliga bevis utan det skäl man för fram är att personalen saknar nödvändig kompetens. Den enda apotekskedja som tydligt säger nej till homeopatiska preparat är Vårdapoteket som driver apotek i direkt anslutning till sjukhus.

Det stora problemet med att de flesta svenska apotekskedjorna inte drar sig för ta in verkningslösa produkter i sortimentet är att dessa kommer att saluföras tillsammans med riktiga läkemedel med dokumenterat effekt. Trots att det inte finns några dokumenterade medicinska effekter av utspätt vatten så kommer det framstå som att homeopatiska preparat är ett jämförbart alternativ till läkemedel som faktiskt fungerar. I värsta fall kommer konsumenter att luras köpa verkningslösa produkter mot sjukdomar och åkommor som går att behandla på ett effektivt sätt. Detta inlägg får avslutas med Dan Larhammars talande kommentar på Vetenskaps och Folkbildnings hemsida:

”Skulle svenska bensinstationer tillåtas sälja vatten i pumparna om några kunder tyckte att det var bra för något ändamål?”

Källa: Farmacevtisk revy #3/2010 via Föreningen Vetenskap och Folkbildning

Vetenskapsjournalist mot homeopatikramare i brittiska parlamentsvalet

Posted in Pseudovetenskap & vidskepelse, Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 05 april 2010

Vetenskapsjournalisten Michael Brooks arbetar vid tidskriften New Scientist magazine men kanske inte så länge till. Brooks deklarerade i veckan i den brittiska dagstidningen The Guardian att han tänker ställa upp mot parlamentsledamoten David Tredinnick från The Conservative Party (Tories) i valkretsen Bosworth.

Anledningen till att Brooks ställer upp är att Tredinnick är en varm anhängare till att homeopatiska behandlingar ska fortsätta få skattefinansiering genom det brittiska allmänna sjukvårdssystemet National Health Service (NHS). Det finns t.ex. i London ett helt homeopatiskt sjukhus, Royal London Homeopathic Hospital, som delvis finansieras av NHS. (Läs gärna mitt tidigare blogginlägg om detta).

Parlamentsledamot David Tredinnick (Foto: Wikipedia)

I höstas fick det brittiska systemet med licensierade homeopatiska behandlingar i NHS hård kritik för att vara ovetenskapligt. Det brittiska underhuset tillsatte då en expertkommitté bestående av läkare och forskare utvärderat systemet med licenser för homeopatiska behandlingar. I korthet menade kommittén att inkludera homeopatiska behandlingar i NHS är oetiskt och ett missbruk av skattebetalarnas pengar. Vidare dömde man också ut hela systemet med licensierade homeopatiska behandlingar som ovetenskapligt. (Läs mer om vad de kom fram till här). I samband med detta presenterade även British Homeopathic Association ett eget faktaunderlag och fick sedan kritik för att förvanska vetenskapliga studier, läs gärna mitt tidigare blogginlägg om detta.

Det är alltså detta märkliga system som Tredinnick vill bevara. Brooks å sin sida hävdar (vilket jag håller med om) att det är helt obegripligt att skattepengar går till att subventionera behandlingar som saknar effekt och som innebär att man behandlar sjukdomar med vanligt vatten. I The Guardian skriver han angående den bristande tilltron till medicinsk forskning och vetenskaplig metodik:

”Science, most people would agree, has been quite a success. It has improved life expectancy, given us the wonder of the internet and the tools to feed vast numbers of people. It has taught us the history of the universe and shown us the wonderful secrets of life. It has even been able to put your entire CD collection neatly in your pocket.
So why don’t we value it in this country? […] I’m talking about our MPs. Many of them don’t seem to get just how important science is
.”

Totalt sett finns det 70 parlamentsledamöter som fortfarande är motståndare till att NHS endast ska finansiera behandlingar som kan beläggas vetenskapligt (vilket skulle sätta stopp för skattefinansierade homeopatiska behandlingar). David Tredinnick har pekats ut som den ledande försvararen av systemet då han skrivit en motion i frågan som de andra 69 parlamentsledmöterna skrivit under. Brooks menar också att Tredinnick inte heller drar sig för att spendera skattepengar på astrologi i sjukvården och skriver i The Guardian:

”Tredinnick is a believer in the power of the stars to direct our fate and heal our bodies. He claimed more than £700 of taxpayers’ money – repaid earlier this year – for astrology computer software and training. Today in the Leicester Mercury he asks why, when healthcare systems in India and China have linked medicine and astronomy for centuries, we don’t think about doing the same.”

Läs artikeln i The Leicester Mercury som Brooks skriver om här.

Den 6 maj i år är det parlamentsval, general election, i Storbritannien och över hela världen kommer forskare, läkare och skeptiker hålla ett extra öga på hur det går i valkretsen Bosworth. Jag håller tummarna. Vem kan motstå en politiker som motiverar sin kandidatur med orden ”The rise of the nerds”?:

”We need more MPs who will make it a priority to attend meetings about scientific issues, protect science funding, respect the conclusions of scientific advisers, turn up for votes on climate change motions, that kind of thing. Which is why I’m willing to start things off by standing against David Tredinnick in the general election. It’s the Battle of Bosworth II: The rise of the nerds.”

Michael Brooks

Källor: The Guardian & The Leicester Mercury