Akademisk Frihet

Har spikmattan fått sin revansch?

Posted in Folkbildning, Forskning, Spikmattor by Akademisk Frihet on 06 september 2010

Artikeln i Aftonbladet börjar med orden: ”Den utskrattade mattan har fått revansch i vetenskaplig mätning”. Pressmeddelandet från Karlstads universitet börjar med orden: ”Spikmattan hjälper inte mot kronisk smärta. Den ger inte heller bättre nattsömn.” Det är olika hur man beskriver vetenskapliga studier. Även Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skriver om saken. Men låt oss ta det från början.

För ganska exakt ett år sedan uppmärksammades spikmattorna mycket i media och lagom till julen utsågs de till årets julklapp. Producenterna av spikmattor tänjde på gränserna i marknadsföringen och insinuerade att mattorna lindrade ryggont, muskelspänningar, olika smärttillstånd och ischias, löser stress, sänker blodtrycket, ökar metabolismen, minskar inflammation och ökar uppbyggnad av ny vävnad. Konsumentombudsmannen stämde också under hösten 2009 ett av de ledande företagen bakom spikmattorna, Team Shakti, för otillbörlig marknadsföring. Akademisk Frihet publicerade flera inlägg ang. spikmattor, främst med fokus på hur Team Shakti marknadsförde mattorna. (Läs samtliga av dessa inlägg här).

Då för ett år sedan fanns egentligen bara en vetenskaplig studie av spikmattor. Den publicerades av David Bowsher i den vetenskapliga tidskriften The Lancet 1980 och var gjord på tre fakirer som använde riktiga spikmattor med piggar i metall. Bowsher gav dem naloxon, ett ämne som blockerar effekten av endorfin, för att se om inte fakirerna skulle uppleva smärta då, vilket de till hans förvåning inte gjorde.

Förra årets julklapp enligt Handelns utredningsinstitut. (Foto: Wikipedia)

Idag släppte dock Karlstads universitet ett pressmeddelande i vilket man meddelade att man nu gjort den första vetenskapliga studien av de ”moderna” spikmattornas effekt. Studien har letts av Anette Kjellgren, docent i psykologi vid Karlstads universitet. Enligt pressmeddelandet är studien är relativt liten då endast 35 personer i åldrarna 21-81 år deltog. Alla deltagare har haft en dokumenterad historia av långvarig muskelspänningssmärta. Villkoret för att få vara med i studien var att man inte provat spikmatta tidigare. 
Detta krav gjorde att det blev mycket svårt att hitta deltagare då många redan prövat spikmattan. Noterbart är också att man i studien har använt två olika sorters spikmattor men ingen skillnad i resultatet har kunnat påvisas mellan fabrikaten.

När man granskar studiens resultat så är det slående hur verkningslös spikmattan är när det gäller nästan alla av de påståenden som gjordes i media och reklamen för ett år sedan. Spikmattan ger ingen mätbar effekt på vare sig sömn, stress, ångest eller långvarig kronisk smärta. Att tala om en revansch är minst sagt en överdrift. Men… (Det finns alltid ett ”men”).

Enligt pressmeddelandet finns det mätbar och signifikant minskning av den värsta smärtan, d.v.s. att de värsta smärttopparna kapas. Docent Kjellgren sammanfattar studiens resultat i pressmeddelandet:

”Spikmattan verkar alltså inte hjälpa mot deras ständiga, molande smärta, men kan ge viss lindring när det gäller kraftiga smärtpåslag.”

Vad är då kvaliteten på studien? Tyvärr är det väldigt svårt att säga eftersom studien inte är publicerad ännu vilket i praktiken gör det omöjlig att säga hur kvalitativ studien är. Vi vet t.ex. inget om vilken statistik som använts eller hur studiedesignen ser ut. Pressmeddelandet avslöjar inte mycket detaljer om studien men lite får vi ändå reda på. När det gäller de parametrar man tittat på så får man av pressmeddelandet reda på att forskarna ”har mätt en rad psykologiska variabler och smärtindikatorer” samt att man gärna vill se studier där man också tittar på halter av oxytocin, stresshormon och endorfiner, vilket måste tolkas som att dessa inte är kontrollerade i den aktuella studien. Detta i kombination med att den ansvariga forskaren är i docent i psykologi talar för att studien snarare berör upplevelsen av smärta än rent medicinskt kliniska effekter, (i alla fall i strikt mening).

Nu framgår som sagt inte några detaljer men man kan tänka sig att forskarna har använt någon form av skattning av upplevd smärta på en relativ skala, (men det är min tolkning). Jag skulle i så fall vilja veta mer om hur man fastställt de negativa kontrollerna innan jag tar den smärttoppskapande effekten på allvar. Tar man dessutom hänsyn till att studien är liten och att det varit svårt att rekrytera deltagare så är studien ett mycket klent bevis, om något, för att spikmattan har medicinska effekter. Som jag påpekat tidigare i inlägget, det är slående att det inte finns någon större effekt. Av alla de parametrar man tittat på så finns det bara en som eventuellt kan vara intressant.

Sammanfattningsvis så är studien intressant. Det är inte omöjligt att det finns en viss effekt, kanske psykologisk, på smärttoppar men det är på tok för tidigt att säga något om detta. Dels för att vi inte vet något om studiens detaljer men framför allt därför att fler studier behövs.

Källa: Karlstads universitet

Socialstyrelsen stoppar ordinering av spikmattor

Posted in Spikmattor by Akademisk Frihet on 30 september 2009

Dagens Nyheter (DN) rapporterar idag att man som sjukgymnast inte får ordinera sina patienter spikmattor. Det skriver Socialstyrelsen i ett svar till en sjukgymnast som ställt frågan om spikmattans lämplighet som behandlingsform. Anne Vaher, byrådirektör på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Umeå, säger till DN att:

”man som legitimerad sjukgymnast inte får rekommendera spikmatta i syfte att behandla sjukdomar. Detta eftersom det inte finns några som helst evidens för att spikmattan har någon effekt över huvudtaget.”

Spikmatta liten

Det är ju märkligt att Socialstyrelsen överhuvudtaget ska behöva komma med sådana här förtydliganden. Det finns inte mycket studier gjorda på vilka effekter spikmattor har. Ändå påstås det en det ena en det andra som om det redan var ett vetenskapligt faktum. Det finns egentligen bara en vetenskaplig studie som rör spikmattor. Den publicerades av David Bowsher i den vetenskapliga tidskriften The Lancet 1980. Efter en snabb koll på PubMed hittade jag den men tyvärr gick det inte att komma åt den i sin helhet via Uppsala universitets bibliotek men enligt TT är studien är gjord på tre fakirer som använde riktiga spikmattor med piggar i metall. Bowsher gav dem naloxon, ett ämne som blockerar effekten av endorfin, för att se om inte fakirerna skulle uppleva smärta då, vilket de till hans förvåning inte gjorde. Än så länge finns det alltså inget vetenskapligt stöd för att spikmattorna skulle ha någon medicinsk effekt. Tidigare har även Konsumentombudsmannen stämt ett av de ledande företagen bakom spikmattorna, Team Shakti, för otillbörlig marknadsföring.

Det kan vara på sin plats att förtydliga att det bara är inom vårdapparaten som spikmattan inte får rekommenderas som behandlingsform. Vad man som privatperson gör eller inte gör är en helt annan sak och Socialstyrelsen avråder inte från användning för att det är farligt på något sätt. Det är ofarligt och säkert skönt. Att ta det lugnt och ligga och koppla av, speciellt i dagens stressande samhälle, är i sig terapeutiskt. Det minskar stress och ökar det allmänna välbefinnandet. Även om spikmattornas påstådda effekt endast är detta i kombination med placeboeffekten så är det naturligtvis bra att människor tar sig tid att varva ner och om man mår bra av detta så är naturligtvis ingen skada skedd. Men att påstå att den har medicinska effekter är en helt annan sak.

Jag tycker att Anne Vaher sammanfattar det hela bra i DN då hon säger:

”Som vårdaktör ska man jobba evidensbaserat och alltså hålla sig ajour med aktuell forskning inom sitt arbetsområde. Man ska också ha ett arbetssätt som överensstämmer med beprövad erfarenhet. I spikmattans fall saknas både och.”

Läs även gärna mina tidigare inlägg om spikmattor och medicinsk vetenskap och om Team Shaktis oetiska marknadsföring av spikmattor.

Li Södermark svarar på kritiken

Posted in Folkbildning, Pseudovetenskap & vidskepelse, Spikmattor, Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 06 augusti 2009

Den 3 augusti publicerade Expressen en debattartikel av Li Södermark angående spikmattor. I artikeln hävdade Södermark att kritiken mot Team Shaktis marknadsföring av spikmattor bevisade ”att denna älskvärda matta har riktat ett slag i solarplexus mot makten”. Jag och många andra bloggare har skrivit om artikeln och Team Shaktis marknadsföring av spikmattor. Nu har Li Södermark kommenterat bloggkritiken på bloggen Orsakverkan.

Konspirationsteorier och vetenskapsförakt – Debattartikel om spikmattor

Posted in Folkbildning, Pseudovetenskap & vidskepelse, Spikmattor, Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 03 augusti 2009

Expressen publicerar idag på sin debattsida ”Sidan 4” artikeln ”Makten skräms av spikmattan” skriven av Li Södermark. I det här inlägget kommer jag att bemöta hennes påståenden och eftersom detta inlägg är det längsta hittills i den här bloggen finns det lite youtube-klipp infogade mellan styckena. Klippen är från en dokumentär som har gått på brittiska Channel 4 och handlar just om vetenskaplig medicin kontra alternativmedicin. Den är uppdelad i fem delar med den första delen överst. Jag vill också påpeka att detta inlägg verkligen inte ska uppfattas som en kritik mot Södermark personligen eller mot personer som köpt en spikmatta. Jag vill bara visa på vetenskapens fördelar gentemot s.k. alternativmedicin.

Kritiken mot spikmattan har handlat om att Team Shakti som är det företag, som säljer mattan, påstår saker i sin marknadsföring som det inte finns några belägg för. Hälsoeffekter som aldrig har visats. Därför stämde också konsumentombudsmannen (KO) Team Shakti för otillbörlig marknadsföring.

Södermark skriver i artikeln:

”Orsaken till hatet är att denna älskvärda matta har riktat ett slag i solarplexus mot makten. Politikernas makt. Människor tänker och känner själva utan att be om lov. Läkarnas makt. Spikmattan utmanar det mest auktoritära bygge vi har kvar från det gamla överhetssamhället: sjukvården. Den västerländske läkaren är ofta prestigebunden och att tro sig tappa ansiktet när hela ens identitet bygger på att man är allvetande, föder rädsla och vrede. Plötsligt vill patienterna stå i dialog med en primus inter pares – den främste bland jämlikar. I dialog alltså. Och bestämma själva tack, inte förtryckas.”

Kritiken mot Teams Shaktis marknadsföring är alltså en konspiration där sjukvården, politiker och läkemedelsindustrin (som enligt Södermark också kontrollerar läkarna) ingår. Jag förstår inte hur Södermark får ihop det. Läkemedelsindustrin producerar läkemedel som räddar miljontals människors liv är alltså ond. Ett annat privat vinstdrivande företag, i det här fallet Team Shakti, som framhåller önsketänkande som fakta och därmed ljuger i reklam är alltså på folkets sida. Att ljuga för att tjäna pengar är alltså helt okej, att producera läkemedel är det inte.

Jag har påpekat i alla mina inlägg om spikmattan att jag verkligen inte har något emot att folk köper spikmattor. Det är ofarligt och säkert skönt. Att ta det lugnt och ligga och koppla av, speciellt i dagens stressande samhälle, är i sig terapeutiskt. Det minskar stress och ökar det allmänna välbefinnandet. Även om spikmattornas påstådda effekt endast är detta i kombination med placeboeffekten så är det naturligtvis bra att människor tar sig tid att varva ner och om man mår bra av detta så är naturligtvis ingen skada skedd.

Problemet är när man i reklamen, alltså i rent kommersiella syften, påstår att det finns effekter som aldrig har visats. Det finns inte mycket studier gjorda på vilka effekter spikmattor har. Ändå påstås det en det ena en det andra som om det redan var ett vetenskapligt faktum. Det finns egentligen bara en vetenskaplig studie som rör spikmattor. Den publicerades av David Bowsher i den vetenskapliga tidskriften The Lancet 1980. Efter en snabb koll på PubMed hittade jag den men tyvärr gick det inte att komma åt den i sin helhet via Uppsala universitets bibliotek men enligt TT är studien är gjord på tre fakirer som använde riktiga spikmattor med piggar i metall. Bowsher gav dem naloxon, ett ämne som blockerar effekten av endorfin, för att se om inte fakirerna skulle uppleva smärta då, vilket de till hans förvåning inte gjorde. Än så länge finns det alltså inget vetenskapligt stöd för att spikmattorna skulle ha någon effekt.

Det är möjligt att den studie som Martin Ingvars, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet, har sökt etiskt tillstånd för att genomföra visar att det faktiskt finns en effekt men fram till dess så kan man inte framhålla önsketänkande som fakta. Team Shakti fick förstås möjligheten av Konsumentverket att ta fram underlag som visade att deras spikmattor hade de effekter som man påstod. Men man kunde inte visa något som stödde hälsopåståendena. Därför stämdes också företaget av Konsumentombudsmannen för otillbörlig marknadsföring. Södermark tolkar detta som att:

”Ett omyndigförklarat folk tycks befinna sig i livsfara och nu talar våra vårdare om hur det förhåller sig”.

När den medicinska vetenskapen introducerades fördubblades medellivslängden på femtio år. Idag är många fruktansvärda sjukdomar som polio och smittkoppor okända, som tur är. Det kan vara svårt att idag förstå hur världen såg ut innan den medicinska vetenskapen gav oss antibiotika och vacciner istället för den av Södermark så omhuldade spikmatteläkekonsten. Fattiga människor i Indien som är i behov av sjukvård och läkemedel imponeras nog föga av en 5000 år gammal tradition som än så länge inte visat sig ha någon effekt. Man kan rikta välbehövlig kritik mot läkemedelsindustrin. Konferenserna, vinstmaximerandet och patenten på bromsmediciner som gör att fattiga människor förvägras HIV-behandling. Men man ska inte glömma bort att vetenskapen har gett oss många saker som vi idag tar för givet och ser som självklarheter. I artikeln underkänner Södermark hela den vetenskapliga metodiken:

”Här evidensbaserar vi mediciner på tio värnpliktiga och fyra marsvin och tror detta är Den Enda Sanningen. Den indiska och kinesiska läkekonsten har en 5000-årig erfarenhetsbaserad kunskap med utbildningar lika långa som i Västerlandet och en helhetssyn på människan utomordentligt lämpad för många sjukdomar.”

I verkligheten testas alla nya mediciner rigoröst och under lång tid till en mycket dyr kostnad. Det är den medicinska vetenskapen som har de strängaste beviskraven. Om alternativmedicinska metoder testas och visar sig fungera slutar de helt enkelt att vara ”alternativa” och blir ”medicinska”. Alternativmedicin har antingen inte testats eller också fungerar den inte.

Även bloggaren Orsakverkan har kommenterat artikeln och ett besök där rekomenderas.

Team Shakti kan få böta en halv miljon

Posted in Spikmattor, Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 24 juli 2009

Konsumentombudsmannen (KO) har beslutat att stämma företaget Team Shakti för marknadsföringen av spikmattor. Mattias Grundström som är jurist på Konsumentverket säger till Sveriges Television (SVT) att:

”Konsumentombudsmannen ser extremt allvarligt på den här typen av felaktig marknadsföring där man ger intryck av att kunna bota sjukdomar när det inte är så.”

Som jag tidigare bloggat om har Team Shakti inte kunnat visa några vetenskapliga undersökningar som stödjer företagets hälsopåståenden. Konsumentverket har verkligen tagit tag i pseudovetenskapliga påståenden i reklam vilket är mycket glädjande. Först var det Stina Bengs kurs i ögon- och medvetandeträning och nu alltså Team Shaktis spikmattor. Både bloggaren Orsakverkan och SVT har skrivit mer om detta.

Källor: Sveriges Television och Orsakverkan

Team Shakti kryper till korset

Posted in Folkbildning, Spikmattor, Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 20 juli 2009

Så hände det. Team Shakti medger nu att det inte finns några bevis för att deras spikmattor har de hälsoeffekter som man tidigare påstod. Som jag skrev igår så tvingade Konsumentverket Team Shakti att redogöra för det vetenskapliga stödet för sina påståenden. Idag går svarstiden ut. Eftersom det inte finns några belägg för spikmattans undergörande effekter så ändrar nu Team Shakti sin marknadsföring. Kanske kan man våga hoppas att framtida alternativmedicinska företag håller sig till påståenden som kan backas upp med vetenskapliga studier.

Källor: Aftonbladet och Dagens Nyheter

$pikmattor – mer om Team Shaktis marknadsföring och vetenskapen

Posted in Folkbildning, Spikmattor, Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 19 juli 2009

Jag vet inte om det beror på sommartorka men nu rapporterar Aftonbladet om spikmattor igen. Fakiren Samson berättar i Aftonbladet att han anmält de nya plastspikmattorna till Konsumentverket med motiveringen:

”De här mattorna borde inte få heta spikmattor när det är plastpiggar. Heter det spikmatta ska det vara spik i den, annars är det en plastmatta.”

Jag har tidigare bloggat om Shakti spikmattorna och huruvida det finns något vetenskapligt stöd för de påståenden som företaget som säljer spikmattorna, Team Shakti AB (organisationsnummer 556726-8163), gör i sin marknadsföring. Jag kan hålla med fakiren Samson om att marknadsföringen av mattan borde anmälas till Konsumentverket fast då kanske mer för vilseledande hälsopåståenden. Tack och lov så har Konsumentverket nu i veckan också kritiserat Team Shaktis marknadsföring. Bl.a. så kommer Team Shakti för att undvika böter nu tvingas presentera vetenskapliga bevis på att de har belägg för sina påståenden. Konsumentverket anser att reklamen bryter mot marknadsföringslagen då den vilseleder kunderna.

Jag vill återigen poängtera att jag inte har något emot att folk köper spikmattor och upplever man att man mår bättre av detta så är det självklart bra. Problemet är när man i reklamen, alltså i rent kommersiella syften, påstår att det finns effekter som aldrig har visats. Man kan inte framhålla önsketänkande som fakta.

Skaparen av företaget Team Shakti heter Om Mokshananda. Mokshananda hette tidigare Jonathan Hellbom men flyttade till Indien. Väl där blev han munk och bytte namn. Enligt Team Shakti skapade Mokshananda den populära spikmattan efter en uppenbarelse på berg i Himalaya under meditation. Att få en uppenbarelse om att sälja spikmattor i plast visade sig vara rena lyckoträffen. Mokshananda blev affärsman och skapade 2007 sitt företag Team Shakti som idag har nio anställda och beräknas omsätta 200 miljoner kronor. (Inte undra på det när företaget säljer sina spikmattor för 680 kronor styck). Det går alltså bra. Förra året hade Team Shakti ”bara” två anställda och en omsättning på drygt 5 miljoner (vilket gav en vinstmarginal på 18,74 %). Och bättre lär det bli i nästa årsredovisning när inkomsterna från 2009 ska presenteras. Hittills har man sålt över 300 000 mattor. Enligt Mokshananda blir det dock inte så mycket pengar kvar då en stor del av pengarna skänkas till barnhem. Resten går till marknadsföring och expansion. Mer information om själva bolaget Team Shakti AB hittas här.

Spikmatta liten

Enligt Team Shaktis annonser är deras matta ”originalet” (se bilden). Men nu visar det sig att uppenbarelsen i Himalaya kanske inte kom så oväntat och gudasänt som Team Shakti hävdar. Enligt Aftonbladet har Komplementärmedicinska högskolan i Malmö använt och sålt en liknande rysk spikmatta i över tolv år. En av skolans återförsäljare heter Nadine Reuterswärd. Hon sålde mattan redan för fem år sedan och är mamma till Mokshananda. Tom Höstmark som är försäljningsansvarig på skolan säger till Aftonbladet:

”Bara någon månad efter att vi sa upp avtalet med Nadine hade hon tillverkat en egen likadan matta. Att den här spikmattegurun uppfunnit den i Himalaya är bara snack.”

Värt att veta är också att Komplementärmedicinska högskolan i Malmö åtminstone vid ett tillfälle blivit fällda i Marknadsetiska rådet för att man använt obestyrkta och vilseledande påståenden i sin marknadsföring av spikmattor. För precis som Team Shakti så påstod man en det ena en det andra som om det redan var ett vetenskapligt faktum utan att det finns studier som kan backa upp hälsopåståendena.

För de som känner sig lurade har dock Mokshananda lugnande besked. I Aftonbladet berättar han att det som skiljer Shakti spikmattan från den ryska mattan är att:

”vi tillverkar den genom gammal indisk kunskap om energi och geometri. Den tillverkas i en tempelfabrik och indiska kvinnor mediterar på den och välsignar den efteråt.”

Det känns tryggt att veta.

Källor: Aftonbladet, Expressen, Bolagsverket och Allbolag.se

Tagga ner lite – om spikmattor och medicinsk vetenskap

Posted in Folkbildning, Spikmattor, Vetenskap och samhälle by Akademisk Frihet on 15 juli 2009

Under våren har Shakti spikmattan gjort succé. Svensk Handel, som också utser årets julklapp, har t.ex. utnämnt spikmattor i plast till sommarens storsäljare. Ett tag funderade jag på själv på att köpa en spikmatta. Tänkte att de kunde vara skönt att ligga på den och läsa. Lite som att bli kliad på ryggen. Det kunde kanske vara värt 150 kr. Det blev det blev ingen spikmatta. Jag såg en annons för dem i tidningen Kupé, (se bilden här under). Eftersom en spikmatta enligt annonsen kostar 680 kr föll det redan där men egentligen hade jag större problem med alla dessa ogrundande påståenden om olika hälsoeffekter. Vad är det för fel med att bara säga att det kan vara lite skönt? Enligt annonsen hjälper spikmattan mot bl.a. ryggont, muskelspänningar, olika smärttillstånd och ischias. Detta utvecklas på hemsidan där man även lägger till att mattan löser stress, sänker blodtrycket, ökar metabolismen, minskar inflammation och ökar uppbyggnad av ny vävnad. Dessutom är den tydligen bra mot den alternativmedicinska klassikern ”låg energinivå”.

Spikmatta liten

Medias okritiska hållning har eldat på trenden. Bl.a. annat har man kunnat läsa att spikmattan sägs kunna bota migrän, premenstruella störningar, impotens, övervikt och till och med astma. Det är så märkligt, media som i vanliga fall granskar makthavare med en näst intill överdriven nitiskhet kastar helt plötsligt alla kritiska perspektiv överbord. Dock ska det sägas att de senaste veckorna har bilden nyanserats något. Bl.a. säger Martin Ingvar, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet (KI) till Aftonbladet att:

”Marknadsförarna rider på allmänkunskap om smärtsystemet och så gör de några felslut, som att man får en bättre hälsa. Det är väl fantastiskt om människor får en självupplevd hälsa. Man ska ha stor respekt för dem som använder de här prylarna, men jag saknar respekt för marknadsföringsmetoderna”

Martin Ingvar och hans kollegor vid KI:s Centrum för integrativ medicin har planer på att göra en vetenskaplig studie av spikmattor men den väntar fortfarande på grönt ljus från den forskningsetiska kommittén. Det är här skon klämmer. Det finns inte mycket studier gjorda på vilka effekter spikmattor har. Ändå påstås det en det ena en det andra som om det redan var ett vetenskapligt faktum. Det finns egentligen bara en vetenskaplig studie som rör spikmattor. Den publicerades av David Bowsher i den vetenskapliga tidskriften The Lancet 1980. Efter en snabb koll på PubMed hittade jag den men tyvärr gick det inte att komma åt den i sin helhet via Uppsala universitets bibliotek men enligt TT är studien är gjord på tre fakirer som använde riktiga spikmattor med piggar i metall. Bowsher gav dem naloxon, ett ämne som blockerar effekten av endorfin, för att se om inte fakirerna skulle uppleva smärta då, vilket de till hans förvåning inte gjorde. Än så länge finns det alltså inget vetenskapligt stöd för att spikmattorna skulle ha någon effekt.

Åtminstone vid ett tillfälle har reklam för spikmattor fällts. I mitten av december i fjol slog dåvarande Marknadsetiska rådet fast att Komplementärmedicinska högskolan i Malmö använde obestyrkta och vilseledande påståenden i sin marknadsföring av spikmattor. Förhoppningsvis kommer även Konsumentverket att granska detta precis som man gjorde med samtalsterapeuten Stina Bengs kurs i ögon- och medvetandeträning.

Att ta det lugnt och ligga och koppla av, speciellt i dagens stressande samhälle, är i sig terapeutiskt. Det minskar stress och ökar det allmänna välbefinnandet. Och även om spikmattornas påstådda effekt endast är detta i kombination med placeboeffekten så är det naturligtvis bra att människor tar sig tid att varva ner och om man mår bra av detta så är naturligtvis ingen skada skedd. Problemet är när man i reklamen, alltså i rent kommersiella syften, påstår att det finns effekter som aldrig har visats. Det är möjligt att Martin Ingvars kommande studie visar att det faktiskt finns en effekt men fram till dess så kan man inte framhålla önsketänkande som fakta. Om alternativmedicinska metoder testas och visar sig fungera slutar de helt enkelt att vara ”alternativa” och blir ”medicinska”. Alternativmedicin har antingen inte testats eller också fungerar den inte.

Källor: TT, Aftonbladet, Sydsvenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Team Shakti AB & The Lancet 1980 May 24;1(8178):1132

Noterar också med glädje att både Jon Torkelsson och Sara Rörbecker som skrivit bra balanserade artiklar om det vetenskapliga stödet för spikmattor också följer min Twitter.